Algemeen

Energieopslag-project in België

In Dilsen-Stokkem (België) gaat GIGA Storage onder de naam Green Turtle een 600MW-energieopslag-project ontwikkelen. Dit project, strategisch geplaatst naast een nieuw 380kV-hoogspanningsstation van Elia, zal een sleutelrol gaan spelen bij de energietransitie binnen België en Europa.

Het initiatief zal een wezenlijke bijdrage leveren aan het energienet door opgeslagen hernieuwbare energie te leveren in tijden van lage zon- en windstroomproductie, waardoor de afhankelijkheid van kolen- en gascentrales verminderd wordt. Het nieuwe accupark zal een opslagcapaciteit hebben van 2400 MWh. Dat betekent dat hier per dag het gemiddelde energieverbruik van 330.000 gezinnen kan worden opgeslagen en terug aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Dit vormt een bijdrage aan de energietransitie, de verdere uitbouw van een betrouwbaar energienetwerk en betaalbare energie voor iedereen. De gekozen locatie bevindt zich aan de hoogspanningslijn van Van Eyck naar Gramme en staat in verbinding met het Nederlandse net.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Algemeen