Dutch Design: concurrerend ontwerpen in de kunststofindustrie!

Een goed industrieel ontwerp is een vitale factor voor de concurrentiekracht van Nederland. Ontwerp en productontwikkeling gaan steeds vaker met succes hand in hand. Immers, een goede vormgeving is bepalend voor de kansen van een product op de markt.

Dit geldt met name als er rekening wordt gehouden met ontwerpen ‘voor de zintuigen’, waarbij ook functioneel en ergonomisch alles moet kloppen. Een product wordt extra kansrijk als het ontwerp een zichtbare rol speelt in huisstijl, op de website en bij bedrijfspresentaties.
Sprekers tijdens de themadag gaan in op uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van design, in het bijzonder voor de kunststofindustrie. Bedrijven uit deze sector die speciale producten en spuitgietproducten ontwerpen, geven voorbeelden van een uitgekiende combinatie van ontwerp, ontwikkeling en vertaling naar het productieproces.
Dutch Design kan op donderdag 22 februari 2011 worden bijgewoond in het Mikrocentrum, Eindhoven. De kosten bedragen €245,- voor deelnemers aan het High Tech Platform en €295,- voor niet-deelnemers. Het exposeren op die dag via een tafelpresentatie is gratis voor deelnemers aan het High Tech Platform. Niet-deelnemers betalen daarvoor €450 inclusief deelname door één persoon.

www.mikrocentrum.nl/evenementen