Duidelijke MVO-normen voor wereldwijde elektronicasector

In de publicatie Reset worden MVO-normen geformuleerd voor het omgaan van bedrijven met mensenrechten en milieukwesties in de mondiale toeleveringsketen van de elektronicasector. Het rapport pleit voor een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, met name de vakbonden.

Dit zijn enkele kernpunten uit de publicatie van het Nederlandse MVO-platform en het GoodElectronics-netwerk. Analyse toont aan dat de huidige MVO-inspanningen van de elektronicasector tekort schieten. Met vooruitstrevende initiatieven en aanbevelingen worden bedrijven aangespoord hun prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuverantwoordelijkheid te verbeteren. De Engelstalige publicatie Reset met als ondertitel ‘Corporate social responsibility in the global electronics supply chain’ geeft een ambitieuze visie op MVO. Uitgangspunten, die volgens het Nederlandse MVO-platform en GoodElectronics essentieel zijn voor de implementatie van een effectief en geloofwaardig MVO-beleid, zijn onder andere ketenverantwoordelijkheid, betrokkenheid van financieringsmaatschappijen, transparantie en openbare verslaggeving.
Het rapport Reset is als pdf beschikbaar op de website http://www.goodelectronics.org onder de rubriek publications. Klik op Reset onder het zoekvenster om dit binnen te halen in de PC. Een papieren versie is tegen kostprijs verkrijgbaar via info@mvoplatform.nl.

direct contact:
p.overeem@goodelectronics.org