Deeltijd-ww heeft dempend effect op de werkloosheid

Het CBS heeft becijferd dat de werkloosheid met bijna 80-duizend personen is toegenomen. In vergelijking met de CPB-voorspellingen vallen de cijfers mee. Toch waarschuwt FME-voorzitter Jan Kamminga voor teveel optimisme. "In het afgelopen half jaar steeg de werkloosheid gemiddeld met ongeveer 11-duizend mensen per maand, zonder de deeltijd-ww was dat aantal nog veel hoger geweest."

Volgens de FME-voorzitter heeft de deeltijd-ww een dempend effect gehad op de werkloosheid. “Minstens 15-duizend mensen hebben hierdoor hun baan kunnen behouden.” Juist in verband met behoud van werkgelegenheid heeft FME vorig najaar, bij de eerste tekenen van de recessie, al gepleit voor een regeling rond werktijdverkorting naar Duits model. “Sinds het begin van de invoering van wtv en later deeltijd-ww ageren wij tegen de bureaucratie die met de uitvoering gepaard gaat. Ook het uitkleden van de oorspronkelijke toch al sobere regeling deeltijd-ww, baart ons zorgen.”

De zorg van Kamminga gaat verder dan de perikelen rond de deeltijd-ww. “De crisis is nog niet voorbij. Er komen nog heel wat reorganisaties op ons af. We weten allemaal dat die in ons land veel tijd en geld kosten, waardoor het personeelsbestand maar beperkt mee ademt met de barometer van de economie.”