De toekomst in met Vermogenselektronica

Ontwikkelingen voor de nabije toekomst in energie(opwekking) en transport vragen om goed gebruik van vermogenselektronica. Ook toepassingen met LED-technologie, duurzame mobiliteit of draadloze netwerken hebben de deskundigheid uit dit vakgebied nodig. Het belang van vermogenselektronica, nu en in de toekomst, wordt benadrukt op dinsdag 15 juni 2010 bij FHI, Marketing Village in Leusden.

Het event voor Vermogenselektronica is bedoeld om de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis op het vakgebied te tonen. De breedte van de markt, namelijk toepassers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstituten zijn welkom bij dit event.
De inhoud van het programma is op deze diverse groep gericht, waarmee de presentaties een rijkdom aan informatie geven. De dag wordt afgetrapt door Marcel Hendrix van de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn presentatie wordt getoond wat in de wetenschappelijke wereld op dit moment speelt in de vermogenselektronica. Zoals de titel aangeeft, laat hij zien dat vermogens-conversie koel, spannend en discreet is.
Door Lucas Hendriks wordt power in de scheepvaart aangehaald. Zowel in maritieme toepassingen als in de energie levert Wärtsilä oplossingen. Het gebruik van vermogenselektronica en de duurzame ontwikkelingen van motoren bieden oplossingen in de scheepvaart.
Met deze nadere beschrijving van de eerste twee plenaire sprekers wordt aangegeven dat ontwikkelingen in de wetenschap samengaan met nieuwe toepassingen in de markt. In de parallelle presentaties wordt de bezoeker meegenomen in de hoofdonderwerpen: Power Quality Monitoring en Power Conversion.
Er worden presentaties getoond op het gebied van componenten, diverse applicatie-ontwikkelingen en van test- en meetapparatuur. Diversiteit en focus om voorbereid te zijn op de toekomst. 
De community voor Vermogenselektronica bestaat geruime tijd in Nederland, maar kent nog geen event om bijeen te komen. Nu kunnen vakgenoten visies, ervaringen en kennis uitwisselen.
De toekomst wordt ook aangehaald. Hoe gebruiken we de deskundigheid van vermogenselektronica voor snellaadstations voor elektrische auto’s? Lampdrivers voor het reinigen van water of het drogen van lak. Het energiegebruik constant maken en goed meten, om beter gebruik te maken van de energie die we hebben komt bij de vele toepassingen terug.

Geen energiebewuste ontwikkelingen zonder vermogenselektronica kun je zeggen en dus gaan we de toekomst in met dit vakgebied.

www.fhi.nl/vermogenselektronica.