De Jager en Bleker lanceren MKB-Exportversneller

Minister De Jager (Financien) en staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hebben op 15 februari 2011 samen met Atradius Dutch State Business de MKB-Exportversneller gelanceerd. Deze nieuwe overheidsfaciliteit heeft tot doel de export door middelgrote en kleine bedrijven te stimuleren door het aanbieden van kredietverzekering. Door het dekken van betalingsrisico's kan het midden- en kleinbedrijf - motor van de Nederlandse economie - nieuwe buitenlandse klanten winnen en markten veroveren.

Grotere exportkansen
Atradius Dutch State Business biedt deze dekking al sinds 1932 aan namens de Staat. Het MKB maakte tot nu toe echter bescheiden gebruik van deze verzekeringsmogelijkheden. “Door verkorting van de aanvraagprocedure en goede afspraken met banken voor de ondersteuning van bedrijven die van de MKB-Exportversneller gebruik willen maken, komt kredietverzekering nu eenvoudiger binnen bereik van kleine en middelgrote exporteurs van kapitaalgoederen. Hiermee worden de exportkansen van Nederland vergroot,” aldus De Jager. Volgens Bleker draagt de MKB-Exportversneller bij aan internationale handel en groei van de Nederlandse economie. “Het is belangrijk dat Nederlandse ondernemers ook hun producten blijft exporteren, ook als de risico’s groter zijn. Dit verstevigt de internationale reputatie van Nederland als exporteur.”

De MKB-Exportversneller is een initiatief van de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Atradius Dutch State Business, de Dutch Trade Board en overige vertegenwoordigers van banken en bedrijfsleven, waaronder FME-CWM. Atradius Dutch State Business, dat namens de overheid exportkredietrisico’s verzekert, is de uitvoerder van de faciliteit.