boekbespreking: Trilogy of connectors

Zoals de titel al doet vermoeden bestaat dit Engelstalige boek, waarvan tevens een Duitstalige uitvoering beschikbaar is, uit drie delen.

Deel 1 beschrijft in 62 pagina’s de basisprincipes van connectoren die bestaan uit een behuizing, contactpennen/veren en de oppervlaktebehandeling daarvan die als de contactinterface kan worden beschouwd. Er wordt diep ingegaan op allerlei materialen en hun eigenschappen, de verschillende contactvormen en de toegepaste productietechnieken, zowel van de contactpennen als van de kunststofbehuizing, waarbij diverse foto’s een indruk geven van de productieprocessen. Deel 2 met als titel ontwerp/selectie/assemblage gaat in de pagina’s 65 tot 151 nog dieper in op deze boeiende materie en geeft een overzicht van de ontwerp- en materiaaleisen voor contactafwerking, contactveren en behuizingen en gaat uitvoerig in op de degradatiemechanismen en de optredende contactkrachten. Aan de hand hiervan kan voor een bepaalde toepassing het juiste type contact met de daarvoor geschikte contactafwerking worden gekozen. In deel 3 met de pagina’s 153 tot 177 zijn een vijftal verbindingsniveaus gedefinieerd. Zo bepaalt het ‘level of interconnection’ (LOI) waar de connector wordt gebruikt binnen een elektronisch systeem, waarna wordt ingegaan op de verschillende soorten connectoren, bijvoorbeeld draad-naar-draad of print-naar-print. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen signaal- en voedingsconnectoren die elk om een specifieke materiaalkeuze vragen. Allerlei toepassingen van connectoren worden gegeven, uiteenlopend van I/O-connectoren, sub-D connectoren, pennenstrippen tot connectoren voor het voeden van apparatuur via platte kabels. De bedoeling is dat dit deel in toekomstige uitgaven met nog veel meer componenten en applicaties wordt uitgebreid. Het boek besluit met een alfabetisch register waarin de gebruikte connectorterminologie wordt verklaard met verwijzingen naar de betreffende pagina’s.

Subtitel: Basic principles and connector design explanations
Auteurs: Dr. Robert S. Mroczkowski, Romain Jugy, Alexander Gerfer
Formaat : 170×245 mm, 196 pag., gelijmd met harde kaft
Uitgever: Würth Elektronik eiSos GTmbH & Co. KG
Eerste editie: Connector Basics, november 2010
ISBN: 978-3-89929-201-5
€ 25,=

Dit boek kan worden besteld bij Würth Elektronik, tel. (073) 629 1573, fax. ( 073) 629 1957 of per e-mail naar:
eiSos-netherlands@we-online.com