Algemeen

Beperkte netcapaciteit geen belemmering voor uitrol EV-snelladers

Het NXT Mobility tankstation in Dronten heeft de Nederlandse primeur en neemt als eerste de door ADS-TEC Energy en Porsche Engineering ontwikkelde snellaadinnovatie NXT ChargeBox in gebruik.

Deze met een bufferaccu uitgevoerde snellader maakt met een kleinverbruiksaansluiting tot 320 kW ultrasnelladen mogelijk. Hierdoor wordt de landelijke uitrol van een ultrasnellaadnetwerk niet meer belemmerd door de in toenemende mate beperkte Nederlandse stroomnetcapaciteit. Om in de energiebehoefte van het groeiende elektrische wagenpark te kunnen voorzien moet het aantal oplaadpunten in Nederland de komende 9 jaar worden uitgebreid met 1,4 miljoen. Ondanks dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren enorm stijgt, heeft het Nederlandse elektriciteitsnet op veel plaatsen nu al de maximale capaciteit bereikt. Dit vormt een steeds grotere belemmering voor de elektrificatie van het wagenpark en de energietransitie. Het NXT ChargeBox-ultrasnellaadsysteem maakt ondanks de krapte op het stroomnet overal ultrasnelladen mogelijk. Aangesloten op een gangbare kleinverbruikersaansluiting kan de NXT ChargeBox één auto met een laadcapaciteit van 320 kW of twee auto’s tegelijkertijd met 160 kW opladen. Het NXT ChargeBox-systeem biedt de ideale vorm van peak-shaving. Een snellaadsessie start met een enorme vermogenspiek die vervolgens afzwakt naar een lager vermogen. De energieopslag in de accu van de NXT ChargeBox vangt de vermogenspiek aan het begin van de laadsessie op. Als de stroomvraag van het voertuig vervolgens daalt, schakelt de lader weer over op de normaal beschikbare stroomnetcapaciteit.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Algemeen