Bedrijfsleven investeert ruim 1,5 miljard euro in innovatie

Het bedrijfsleven is bereid ruim €1,5 miljard te investeren in vernieuwende producten en diensten. Dat blijkt uit de innovatiecontracten die ondernemers en onderzoekers in de 9 topsectoren hebben opgesteld, schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Investeren in vernieuwing
‘Juist in een moeilijke economische tijd laten Nederlandse bedrijven zien dat investeren in vernieuwing de beste manier is uit de recessie te komen, aldus de bewindsman. ‘De samenwerking tussen onderzoekers, overheid en de ondernemers, heeft resultaat.’

Topconsortia
Ondernemers en onderzoekers gaan in consortia samenwerken aan vernieuwende producten. Over 4 jaar gaat hier minstens €500 miljoen in om. Daarvan komt minstens 40% voor de rekening van bedrijven. Het kabinet stelt vanaf 2013 €90 miljoen extra beschikbaar aan bedrijven, universiteiten en hogescholen die willen bijdragen aan deze topconsortia.

Gebruik van elektrisch vervoer
Sommige topsectoren stellen beurzen beschikbaar of gaan zelf opleidingen vormgeven en vakkrachten inzetten in het beroepsonderwijs. Het kabinet ontwikkelt een plan om investeringen van bedrijven in onderwijs ruim baan te geven.

Verder kondigt minister Verhagen in de Kamerbrief aan:

  • Er wordt €20 miljoen gereserveerd voor de cofinanciering van Europese onderzoeksprogramma’s in de topsector High Tech. Op deze manier kunnen bedrijven maximaal gebruik maken van EU-gelden.
  • De doelstelling om 2,5% van het inkoopbudget te besteden aan innovatie krijgt onder meer vorm in acht boegbeeldprojecten, zoals klimaatneutrale gebouwen, effectiever onderhoud van gebouwen, gebruik van elektrisch vervoer en duurzamer gebruik van grondstoffen.
  • Met de provincies en de grote steden worden deze maand afspraken gemaakt over hun bijdragen aan het topsectorenbeleid en over een reisagenda voor economische missies, acquisitie van buitenlandse bedrijven en innovatiefondsen.


Ontwikkelen vernieuwende producten
In de innovatiecontracten van de 9 topsectoren (High Tech, Water, Chemie, Creatieve Industrie, Agrofood, Tuinbouw, Life Sciences, Energie en Logistiek) geven ondernemers en onderzoekers aan op welke manier ze vernieuwende producten en diensten gaan ontwikkelen.

Toekomst beroepsonderwijs
In de human capital agenda’s geven onderwijs en bedrijfsleven vorm aan de toekomst van het Nederlands (beroeps)onderwijs om leerlingen beter op te leiden voor die beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt. De komende 2 maanden worden onder regie van minister Verhagen met alle betrokken partijen de innovatiecontracten en de human capital agenda’s definitief gemaakt. Dan wordt duidelijk hoe de ruim €1,5 miljard van het bedrijfsleven en de ruim €2 miljard die het kabinet voor de topsectoren beschikbaar heeft gesteld de komende jaren wordt ingezet.