Alten breidt dienstverlening uit naar Mechatronics en Installatietechniek

Alten levert in heel Europa diensten op het gebied van technische consultancy en engineering. Binnen Nederland
is Alten inmiddels een gevestigde naam op het gebied van technische automatisering via het dochterbedrijf Alten
PTS. Vanuit deze marktpositie breidt Alten nu, in lijn met de andere landen in Europa, haar activiteiten uit
naar andere specialisaties in de technische consultancy.

Vanaf januari 2012 zal Alten, in aanvulling op het bestaande aanbod, diensten gaan leveren op het gebied van mechatronica en installatietechniek. Hiermee wordt de expertise van Alten verbreed en kan tevens synergie gecreëerd worden met de bestaande diensten op het gebied van technische automatisering. De Nederlandse Alten organisatie zal gaan werken vanuit de business units Alten PTS, Alten Mechatronics en Alten DDA.

Binnen Alten staan de ingenieursdisciplines centraal. In de meeste van de 15 landen waar Alten actief is worden
diensten geleverd in diverse ingenieursdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde, natuurkunde en
informatica. Binnen Nederland is Alten al sinds enige jaren actief in de technische automatisering. Inmiddels heeft
dit dochterbedrijf onder de naam Alten PTS een omvang van 200 medewerkers en daarmee een stevige markpositie
in het vakgebied.
Op basis van deze positie in Nederland, en op de kracht en omvang in Europa, verbreedt Alten nu ook in Nederland
haar activiteiten naar de specialisaties mechatronica en installatietechniek. De nieuwe business unit Alten
Mechatronics zal onder leiding van Mark Menting, na een intensieve voorbereiding, vanaf januari 2012 van start
gaan. De expertise van deze business unit is mechatronica en robotica. Vanuit deze expertise zal synergie gezocht
worden met de andere Alten bedrijven in binnen- en buitenland.
De tweede specialisatie die Alten introduceert in de markt is de installatietechniek. Diensten omvatten project,
process, elektrotechnische en instrumentatie engineering voor zowel de installatie, industriële als de
petrochemische industrie. Deze business unit met de naam Alten DDA is een voortzetting van het bedrijf DDA
Engineering dat in 2007 door Alten werd overgenomen. Met 70 medewerkers en een bekende naam in de markt is
dit bedrijf een goede uitbreiding van de technische dienstverlening van Alten in Nederland.
De bestaande activiteiten in de technische automatisering zullen worden ondergebracht in de business unit Alten
PTS als onderdeel van de landelijke Alten organisatie. Landelijk zal Alten worden geleid door Eric Haesen en Arjen
van Herwaarden, die eerder al de leiding hadden over Alten PTS.
Alten