Alle seinen op groen in Duitsland

2011 zal voor de Duitse economie een zeer positief jaar worden. Dat blijkt uit enquêtes onder Duitse ondernemingen en inschattingen van Duitse economen.

afbeelding: Axel Gerberding, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)

Nadat 2010 de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen – de voorspelde economische groei van 1,6 procent werd uiteindelijk 3,8 procent – zal de groei ook in 2011 voortduren. Uit een enquête van het economisch instituut ifo onder Duitse ondernemingen blijkt dat 66 procent een slechts licht afgezwakte groei ten opzichte van het voorgaande jaar verwacht. 19 procent verwacht zelfs dat de groei nog verder zal toenemen.

De export was in 2010 de drijvende kracht achter de groei en dat zal ook in 2011 zo blijven. Vooral in de opkomende economieën zijn Duitse auto’s, machines en chemische producten zeer in trek. Toch zal de groei dit jaar in toenemende mate ook op de binnenlandse bestedingen steunen. “De toenemende productie en omzet zorgen er samen met de lage rente voor dat bedrijven meer gaan investeren. Dit biedt ook voor Nederlandse ondernemingen kansen om in Duitsland opdrachten binnen te halen”, aldus Axel Gerberding, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). 29 procent van de door ifo ondervraagde bedrijven zegt in 2011 meer te zullen investeren dan in het afgelopen jaar. Er wordt dan vooral geïnvesteerd in modernisering en uitbreiding van machineparken. Omdat uitbreiding van de productiecapaciteit vaak gepaard gaat met nieuwe bedrijfsgebouwen zal ook de bouwindustrie meeprofiteren van de groei.

Naast uitbreiding van machineparken zullen ook personeelsbestanden worden uitgebreid. 21 procent van de ondernemingen geeft aan in 2011 extra personeel in dienst te zullen nemen. Dit heeft een positieve invloed op de inkomens-zekerheid en het consumentenvertrouwen. “De Duitse privébestedingen zullen in 2011 dan ook navenant toenemen. Dit is goed nieuws voor Nederlandse exporteurs en de Nederlandse logistieke sector”, aldus Gerberding. Gemiddeld verwachten de economische instituten dat de binnenlandse bestedingen dit jaar met 2 procent zullen stijgen ten opzichte van 2010. Momenteel groeit de Duitse import volgens het Duitse bureau voor de statistiek al sneller dan de export. Ook de importen uit Europese buurlanden profiteren van deze groei, waardoor Duitsland deze landen in 2011 versterkt conjunctureel op sleeptouw zal nemen. “Nederland zal hier als één van de belangrijkste handelspartners van Duitsland zeker de vruchten van plukken”, zegt Gerberding.

Naast een in Europees vergelijk stabiel gebleven krediet- en onroerend goedmarkt hebben de hervormingen en loonmatiging van de afgelopen jaren de Duitse concurrentiepositie verbeterd. Daardoor reageren de arbeidsmarkt en de binnenlandse bestedingen nu veel sneller op conjuncturele signalen.