Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Accu-recycling

Het Zweedse Energie-agentschap geeft Stena Recycling 70,7 miljoen SEK ter ondersteuning van de investering in een nieuwe accu-recyclingfabriek in Halmstad. Het doel van Stena Recycling is om één van Europa’s toonaangevende spelers te worden bij de recycling van lithium-ionaccu’s.

De faciliteit zal naar verwachting in eerste instantie ongeveer 10.000 ton accu’s per jaar verwerken. Dit omvat lithium-ionaccu’s van elektrische auto’s maar ook van industriële en consumentenproducten. Daarnaast worden overal in Europa accucentra opgericht om te zorgen voor een infrastructuur voor het inzamelen van de accu’s. De investering van Stena Recycling in accurecycling is een antwoord op de aanzienlijke toename van accu’s die in de samenleving wordt voorspeld, en om de EU-richtlijn voor te blijven die naar verwachting vanaf 2025 van kracht wordt. De richtlijn zal strengere eisen stellen aan accurecycling en het terugwinnen van waardevolle materialen zoals kobalt, lithium en nikkel, wat op zijn beurt de noodzaak voor het winnen van nieuwe mineralen en metalen zal verminderen. Stena Recycling heeft gekozen voor een nieuwe technologie voor het recyclen van lithium-ionaccu’s, die naar verwachting een hoger recyclingrendement en een geringere klimaatbelasting zal opleveren dan de bestaande technologie met smeltovens. De nieuwe technologie is gebaseerd op het vermalen van batterijen in een inerte omgeving. Daarna volgt een geavanceerd proces om de verschillende fracties te scheiden om zo waardevolle metalen terug te winnen.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie