ABB voldoet aan normen voor niveau 3 van

ABB heeft in de Benelux niveau 3 bereikt van de CO2-Prestatieladder. Het bedrijf voldoet daarmee aan een aantal normen voor vier aandachtsgebieden: inzicht in eigen energieverbruik en CO2-emissie, CO2-reductie, transparantie en deelname aan initiatieven.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Hoe hoger de trede op de CO2-Prestatielader (het niveau op het certificaat), hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij gunningafwegingen. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. ABB zorgt door haar certificaat ervoor dat klanten beter in staat zijn opdrachten te verwerven.

In 2009 heeft ABB voor het eerst de CO2-emissie van alle ABB vestigingen in de Benelux in kaart gebracht. De komende jaren wil het bedrijf gemiddeld 2,5% energie efficiencyverbetering per jaar per fte realiseren ten opzichte van het verbruik in 2009. Daarvoor zijn en worden diverse reductiemaatregelen genomen. Zo is alle elektriciteit die sinds 1 maart 2011 in de Benelux wordt verbruikt, 100% groen met SMK keurmerk.

Verder geeft ABB inzicht in haar CO2-emissie en reductiemaatregelen. Twee keer per jaar communiceert het bedrijf intern en extern hierover. Ten slotte doet ABB mee aan initiatieven om samen met anderen activiteiten te ontplooien of te ondersteunen op het gebied van CO2-reductie. Een voorbeeld hiervan is het Dutch Consortium Electric Cars en de Smart Energy Collective.