Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven onder de loep

Het kabinet gaat het verzoek van bedrijven om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt serieus bekijken. Dat verklaarde minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen woensdag 22 juni 2011 in Den Haag in een toespraak voor bestuurders en directieleden uit de industrie.

 

Topsectoren
Vorige week kwamen ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren van de Nederlandse economie met voorstellen om knelpunten voor groei en innovatie weg te nemen. Zij vinden dat het onderwijs en het bedrijfsleven de handen ineen moeten slaan, met de bestaande bedrijfsvakscholen als inspirerend voorbeeld.

Rem op economische groei
‘Een mooi advies,’ aldus minister Verhagen. ‘Ik denk dat de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven ook via de bekostiging verbeterd kan worden.’ De krapte op de arbeidmarkt neemt vooral toe, voor technische beroepen, en dreigt een rem te worden op de economische groei.

Economie sterker maken
Minister Verhagen is positief over de ideeën uit de topsectoren, die passen in het kabinetsbeleid om de economie sterker te maken en de steeds grotere concurrentie op de wereldmarkt voor te blijven. Het kabinet komt vóór Prinsjesdag met een officiële reactie op de voorstellen. Door open innovatie, meer onderzoek en ontwikkeling, het beter delen van kennis en goede afspraken met de overheid kan de toegevoegde waarde van de maakindustrie in Nederland volgens het rapport MY Industrie 2030 van ING verdubbelen van 23 miljard euro in 2010 naar 47 miljard in 2030