5 & 25 jaar Vipa

Op 1 april jl. was er bij Vipa reden voor een klein en groot feest. Vipa Nederland opereert al 5 jaar direct op de Nederlandse markt en in Duitsland vierden ze hun 25-jarig bestaan.

Vipa is uitgegroeid van een engineeringbureau tot een innovatieve PLC leveranciers. De groei zet door met dubbele cijfers. Vipa wil de bovengemiddelde groei doorzetten, door bestaande en nieuwe wegen in te slaan en leidend te blijven binnen de Industriële Automatisering.