Column & Opinie

WoTS new, WoTS hot, WoTS cool !

Natuurlijk was HET Instrument tientallen jaren lang een geweldige beurs, net zo goed als Aandrijftechniek. Maar alles verandert, zeker qua verschijningsvorm. In zijn boek ‘Ingenieurs van de ziel' signaleert Frank Westerman dat schrijvers in de Sovjet Unie een gewichtige taak hadden: "Zij gaven de nieuwe orde vorm door de wereld opnieuw te benoemen. Gewoon van voren af aan, als Adam in het paradijs. Wat je zag hing af van hoe je het noemde -dat was de spilgedachte van de socialistische semantiek."

Dit gebeurt ook bij ons dagelijks. Elke nieuwe generatie heeft er behoefte aan, het opnieuw benoemen van de dingen waar we mee bezig zijn. Woorden en namen waarmee je je kunt identificeren, die een beetje van jezelf zijn, waarmee je er bij kunt en wilt horen. En wie wil er nou ouderwets zijn, de schijn van vergane glorie aan zich laten kleven? Ok, retro heeft ook zijn charme.
Maar een mini of een kever mag pas weer zo heten als die eerst flink lang weg is geweest en terugkomt als een heel andere auto. We willen steeds iets anders, maar toch ook wel graag weer hetzelfde.

De beurs World of Technology & Science is nieuw, iets anders en toch ook weer hetzelfde. Het is alweer flink wat jaren geleden dat iedereen riep ‘weg met de vakbeurzen’. Daarom noemen we ze ook niet meer zo, geven we ze nieuwe namen. Want natuurlijk willen we nog steeds, of misschien weer, een big event met veel beleving, dat wil zeggen, veel mensen.

Nee, nee, het gaat echt allemaal heel anders nu. Met de inzet van andere media. Geen vlaggen en reclameborden, maar banners en tweets; geen boekjes en speldjes, maar tablets en tattoos; geen naambordjes maar tags; geen demonstratie maar een online app; geen lezingen maar break out sessies en keynotes. Het is niet meer verrassend, maar hot. We hebben het niet meer over leuk maar WoTS is cool.

Is dit Maarten-van-Rossum-cynisme? Allesbehalve. WoTS is echt nieuw en bij de tijd. Neem nou het conferentieprogramma of ‘Exciting Technology’. Dat is echt, de vernieuwing in de technologie zelf. Natuurlijk, dat is ook altijd zo geweest. Een beurs, noem het ‘event’, moet en zal gaan over nieuwe dingen, in de technologiebranches over nieuwe technologie, in de branches die heel dicht tegen de wetenschap aan schurken, over wat er in die wetenschap aan nieuwe dingen boven tafel komt, in en uit het lab borrelt.

Misschien mag je dat wel een harde vaststelling noemen, dat we met onze bedrijven, zeker in Nederland, dichter bij de wetenschap zijn komen te staan. De afstand tussen onderzoek, ontwikkeling en productie is de afgelopen decennia dichtgegroeid als een sloot die niet meer wordt uitgebaggerd. Je hebt geen polsstok meer nodig om aan de overkant te komen.

De begroeiing heeft ook gewonnen aan diversiteit. De technologie werd steeds meer interdisciplinair. Crossovers zijn nu de norm om vooruit te komen. Dat zie je terug bij WoTS en ook bij de gelijktijdigheid van Industrial Processing en Macropack in de Jaarbeurs. Natuurlijk is er nog steeds sprake van specialismen. Misschien wel meer en dieper dan ooit. Maar juist daarom is het noodzakelijk af en toe met z’n allen bijeen te komen, om al die verschillende specialismen met elkaar te confronteren en te verbinden.

De populariteit van kringloopwinkels is niet uitsluitend te verklaren uit recessie en armoede. Het is gewoon leuk om dingen te ontdekken. Waar veel verschillends is, valt veel te ontdekken. Waar je door de bomen het bos niet meer ziet, daar is het cool om een discovery tour te doen. Je komt er uit, naar buiten, met buit in een samenstelling die te danken is aan jouw creativiteit. Iedereen had het kunnen vinden, maar anderen deden het niet. Die liepen net een andere route, letten op andere dingen. Zo kun je daar waar het lijkt dat iedereen hetzelfde aanbod krijgt, onderscheidend worden. En eigenlijk komt dat natuurlijk gewoon door de menselijke factor, subjectiviteit. Het verschijnsel blijft levend. Waar mensen bij elkaar zijn gebeuren verrassende dingen. Als die mensen dan ook nog eens worden geprikkeld, getriggerd, door onderzoek en techniek, science & technology, dan gebeurt er echt iets wat er toe doet, altijd weer.