Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Woningen met een Energielabel

(Of: "Creëer een innovatieve energiebesparingsvoedingsbodem")

Kent u het voorlopig energielabel van uw woning al? Wij wel. Onze huidige woning, niet al te lang geleden gebouwd, goed geïsoleerd, voorzien van een moderne HR ketel en dubbel glas heeft als voorlopig ‘energielabel F’. Alleen G is nog slechter. Hoe dit nu komt? Wel oorspronkelijk stond op de plek van onze woning een oude boerderij. Deze is gesloopt en hiervoor in de plaats heeft men nieuw gebouwd. Helaas is dit geheel aan het kadaster voorbij gegaan zodat deze nog steeds denken dat wij in een woning van voor de oorlog wonen. Ja en in die tijd stond energiebesparing niet hoog op de prioriteitenlijst. Sterker nog, de maximale verwarmingscapaciteit van kachels lag stukken lager dan wat wij met onze huidige en energetisch gunstige ketels realiseren.

Ook ons wooncomfort niveau hebben we aanzienlijk verhoogd. Daar waar ik opgroeide in een grote woning met alleen maar een kolenkachel in de woonkamer hebben we nu vloerverwarming en comfortabele temperaturen in alle vertrekken. Ook onze comfort temperatuur hebben we hierop aangepast. Waar vroeger een binnen temperatuur van 18 à 19 graden als voldoende ervaren werd beginnen we ons nu pas comfortabel te voelen bij 21 à 22 graden.
Dit alles heeft het energie verbruik van woningen enorm opgestuwd, zoveel zelfs dat op EU niveau daar actie op ondernomen is. Hieraan danken wij het energielabel. Niet alleen voor woningen, maar al veel langer voor allerlei huishoudelijke apparatuur zoals vriezers, koelkasten, wasmachines en meer.
Persoonlijk ben ik van mening dat dit een goede zaak is. Alhoewel de fossiele energie lobby ons anders wil doen geloven is onze fossiele energievoorraad echt gelimiteerd. Weliswaar geeft de verbranding van de grote hoeveelheden van deze fossiele brandstoffen voor onze elektrische-, thermische- en bewegingsenergie behoeften een CO2 overschot in de atmosfeer waardoor het bij ons steeds warmer wordt, erg bestendig is dit niet.
Ik verwacht dat de invoering van energielabels ons zeker bewust zal maken van de relatie tussen product, energiegebruik en daardoor energiekosten.
Natuurlijk zal het wel even duren voordat het gemeengoed geworden is, maar over een jaartje of tien (ja, zolang zal dat zeker wel duren) zal bij de aanschaf of huur van een nieuwe bestaande woning het energielabel gezien worden als een maat voor terugkerende (hoge) vaste energielasten. Maar vooral dat de kopers of huurders dit in hun beslissing voor de woning mee laten wegen.
Dit zal ook zeker een impuls geven aan investeringen in een zuiniger ketel, extra isolatie, betere beglazing en andere energie besparende maatregelen. Je ziet nu al een toename van het aantal adviserende websites die isolatie- en andere energiebesparende tips geven. Ook de overheid doet hier lustig aan mee. Voor elke woning wordt zonne-energie aangeraden als de oplossing om het energielabel omhoog te krijgen.

Over de nieuw te bouwen woningen hoeven we ons geen zorgen te maken. Daar zorgen de EPC eisen wel voor. De EPC, een afkorting van Energieprestatiecoëfficiënt, is een index die aangeeft hoe zuinig een woning in het gebruik zou kunnen zijn. De EPC berekening is een uitermate complex iets waarin steeds meer variabelen meegenomen worden. En door hier eisen aan te stellen worden nieuw gebouwde woningen wel steeds energie zuiniger.

Door nu via een energielabel systeem alle huiseigenaren en bewoners aan deze methodiek te laten wennen wordt op termijn een brede voedingsbodem geschapen om energiebesparende innovaties ook door de grote massa gedragen te krijgen.