Column & Opinie

Vermogen

Februari was me de maand wel. Heel veel mensen lieten zien welke speciale vermogens ze juist wel of niet hadden.

Neem bijvoorbeeld Wouter Bos en Jan Peter Balkenende. Hadden zij het vermogen om hun conflict rond Afghanistan op een goede manier op te lossen? Ik hoef u niet te vertellen dat ze dat niet hadden met als gevolg dat we dit jaar een keertje extra het rode potlood mogen hanteren. Wat de beide heren wel lieten zien, was hun vermogen om elkaar af te vallen in de tweede kamer en om heel veel en lang te spreken, maar uiteindelijk niets te zeggen.
Hadden de Canadezen het vermogen om een goede ijsvloer te maken? Wel hadden ze genoeg vermogen voor drie dweilmachines, maar blijkbaar niet genoeg voor exemplaren die het keurig deden. Dagenlang heeft dat de gemoederen bezig gehouden, dus dat vermogen hadden ze wel.
Had Sven Kramer het goede denkvermogen om zelf in de gaten te houden of hij op de buitenbaan of op de binnenbaan moest schaatsen? Hij vertrouwde echter de aanwijzingen vanaf de kant – en daar staan alleen de beste stuurlui immers – met als gevolg dat hij een stukje Olympisch vermogen miste in de vorm van een gouden plak.
Februari is in ieder geval een bewogen maand geweest, een maand waarin een vermogen aan radio- en TV-zendtijd is verspild. En vergeet daarbij ook niet het vermogen van Internet-data die gekost heeft, want waar zouden we zijn zonder Youtube om honderden keren de herhaling te kunnen zien.
Ik zou hier nog wel even op door kunnen gaan, ware het niet dat voor ons “draadjes en stekker”-mensen het begrip vermogen nog een betekenis heeft en wel het product van spanning en stroom. Dit is immers de pijler waar de elektronica en elektrotechniek vandaag de dag op staat. Wij moeten laten zien dat we in staat zijn om het opgenomen vermogen meer en meer te verlagen. Bevoorrechte mensen zijn we daardoor, want het merendeel van de mensen moet laten zien dat ze juist over meer vermogen beschikt terwijl het bij ons juist over minder vermogen gaat. We hoeven alleen maar door metingen te laten zien dat we dit kunnen en laat dat nu juist een onderwerp zijn dat in deze e-totaal uitgebreid aan de orde komt.

Ewout de Ruiter