Column & Opinie

Verandering, de crisis goed gebruiken!

(Of: hoe technologiebeurzen als kraamkamer voor de toekomst te gebruiken)

Wacht u ook op de officiële mededeling dat de crisis voorbij is om dan weer verder te gaan met wat u al die tijd daarvoor ook al deed? Niet doen!
Net zo als de natuur is ook de maatschappij onderhevig aan een voortdurende verandering. Darwin heeft dat mooi uiteengezet in zijn evolutietheorie: “De levende natuur is niet statisch maar verandert voortdurend door middel van een proces van natuurlijke selectie”.
Dit is één op één toepasbaar op onze maatschappij en dus ook op onze economie. Dat wij deze als mens zelf beïnvloeden doet hier niets aan af. Onze economie is te vergelijken met natuurlijke organismen die kriskras door elkaar bewegen en voortdurend veranderen.
Omdat we als mens geneigd zijn ons sterk op onszelf én op de korte termijn te richten zien we makkelijk de langere termijn effecten over het hoofd.
Zo ook nu, we zijn geneigd vast te houden aan wat we hebben en niet om te kijken naar wat we zouden kunnen winnen door een andere mentale instelling en uit te zoeken waar onze kansen liggen.
Veranderingen zijn er voortdurend. Nieuwe technologieën maken nieuwe producten mogelijk, door het gebruik hiervan verandert ons gedrag en hierdoor verandert dan weer de maatschappij.
Een leuk voorbeeld: “De opkomst van Internet (technologie) heeft door het gebruik van zoekmachines (product) het zoeken naar informatie volledig veranderd. We Googelen nu in plaats van onze informatie uit bibliotheken en encyclopedieën te zoeken (gedrag). Hierdoor zoekt bijna niemand meer op alfabetische volgorde, je typt gewoon in wat je wilt weten en een antwoord is direct beschikbaar. Dit heeft als gevolg dat we gewend zijn aan directe antwoorden zonder moeilijke zoekacties naar informatie. Deze gewenning heeft dan weer tot gevolg dat we veel ongeduldiger worden en dat het voor kinderen niet meer zinvol is om het alfabet volgordelijk te kennen (maatschappij).
Zo is het ook met financiële crisissen. Vergelijk ze maar in de natuur met bijvoorbeeld de inslag van een meteoriet, de vermoedelijke oorzaak van het uitsterven van de dinosaurussen.
Iets dergelijks zien we nu ook gebeuren. Iedereen volgt natuurlijk de doodstrijd van GM en Chrysler, voor hen is deze crisis een enorme meteoriet inslag!

Wat kunnen wij hier nu van leren?
Van Dale geeft voor crisis de betekenis: “gevaarlijke toestand, of economisch een periode van slapte en werkeloosheid”.
Laten we ons maar leiden door de eerste definitie. We bevinden ons dus in een gevaarlijke toestand. Hier kunnen we echter actie op nemen, er is een gevaar dat afgewend moet worden. Niet door ons terug te trekken, maar door actief dit gevaar op te heffen of te neutraliseren.
Mijn stelling is: “Een crisis is niets anders dan een plotselinge uitwendige druk om de natuurlijk veranderingsprocessen versneld te doorlopen”. Een versnelde evolutie zeg maar.

Wat kunnen wij hier nu mee?
Veel zou ik zo zeggen. Als belangrijkste wil ik een aanpassing van onze attitude voorstellen: “Sta open voor het onbekende en ga actief op zoek naar veranderingen!”
Hoe brengen we dit dan in de praktijk hoor ik u al vragen?
Geen succes zonder oefening en waar kunnen we dat veiliger doen dat tijdens een beursbezoek?
Deze E-totaal staat vol van de Electronics & Automation, dit wordt dan ons ideale oefenterrein.
Een tip voor de bezoekers: “Bezoek stands die u anders nooit zou bezoeken, vraag hoe de leveranciers kunnen bijdragen aan een verandering van uw producten/ontwikkelingen/etc.”
Voor standhouders: “Vraag uw gasten welke andere toepassingen zij zien voor uw producten en probeer samen met hen nieuwe ideeën te ontwikkelen”.
Doe het onverwachte en sta open voor wat u hoort en ziet!
Zo evolueren we sneller én succesvol naar de toekomst.

Jan W. Veltman
Commint Consultancy BV
www.commint.nl

jan.w.veltman@commint.nl