Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Techniekopleiding versus bankiers

(Of: "Onze eer te na?")

Heeft u dat ook wel eens, dat u een verzoek krijgt voor iets dat u als een grote eer beschouwt? Dit overkwam mij vorig jaar. Een Hogeschool vroeg mij om als extern deskundige de verdediging van het afstuderen van studenten Elektronica en Informatietechniek bij te wonen en om deel te nemen in een klankbordgroep van deze opleiding.

Persoonlijk beschouw ik dit als een grote eer. Niet omdat dit mijn ego zou strelen (ok, misschien een beetje), maar vooral omdat ik graag mijn ervaring en kennis in wil zetten om jonge mensen te laten zien hoe belangrijk het is om een goed gebruik van je brein te maken. Dat dit geen sinecure is bleek al bij de eerste presentaties. Wat is er in de laatste jaren met het niveau gebeurd toen ik kennelijk even niet oplette?

Bekend bij trouwe lezers heb ik op deze plaats al regelmatig mijn mening mogen geven over het vermeend gebrek aan interesse bij de jeugd voor technische opleidingen en mijn angst dat het algemene opleidingsniveau te laag is.
De korte periode dat ik bij deze Hogeschool betrokken ben heeft mij een paar dingen geleerd. Als eerste het enthousiasme van de leraren en hun zorg om de verschraling van het opleidingsniveau. Aangenaam trof mij hun wil en hun inzet om dit te verbeteren. Helaas kreeg ik de als eerste indruk dat het niveau van de afstudeerverslagen te laag is voor een technische HBO opleiding. Voorlopig moet ik het bij een eerste indruk houden omdat de populatie waarop ik mijn mening baseer eigenlijk te beperkt is. (Als het beeld anders wordt kom ik hier in nog wel op terug).

Ik moet ook erkennen dat ik geschokt was te horen dat veel eerstejaars studenten niet goed met breuken kunnen rekenen. Op mijn opmerking dat dit dan wel een “feest” zou worden met het rekenen aan complexe getallen kreeg ik de indruk dat het opleiden in deze kennis maar een beetje weggemoffeld werd. Kennelijk een onbegonnen taak.
Kort gezegd zijn er dus twee zaken waar ik me hier druk over maak. Het gebrek aan belangstelling bij studenten voor technische studies en het basis opleidingsniveau. Volgens mij zijn deze aan elkaar gerelateerd. Met onvoldoende kennis en kunde laat je jezelf eenvoudig afschrikken door een studie, die door zijn aard, tot de meest uitdagende behoort en veel van een student zal vragen.

Het antwoord op deze dubbele vraag ligt besloten in de kwaliteit van het basis- en middelbaar onderwijs. Voorgaande onderwijshervormingen hebben het niveau zover gelijkgeschakeld en teruggebracht dat het nu onvoldoende is om interesse in een technische studie te wekken, laat staan om deze op te pakken.
Zie het maar als sporten. Als je ongetraind bent ga je ook geen wedstrijd spelen, het blijft bij wat ontspanning.

Hoe kunnen wij hierin een kentering teweeg brengen? Hoe krijgen we dit op de politieke agenda?
Schrijnend is het verschil met wat zich in de maatschappij voordeed tijdens het schrijven van dit artikel. De schaamteloze verhoging van de salarissen van de bestuursleden van de ABN en ING, terwijl van het personeel gevraagd wordt om in te leveren. Welke zinnige rationale kan hieraan ten grondslag liggen? Zonder de Nederlandse staat zouden beide banken failliet gegaan zijn. Hebben deze bankiers geen eergevoel meer en wat voor een voorbeeld geven zij aan de jeugd?
Het is terecht dat de politiek hierdoor in beweging komt. Van een bestuurder van een bank die dit niet begrijpt zou eerder het salaris verlaagd moeten worden.

Vergelijk dit dan eens met de inzet en motivatie van leraren die er nu juist eer in scheppen om te proberen de aanstormende jeugd zo goed mogelijk op te leiden om ze zo een goede start mee te geven.

Hoe krijgen we dit nu op de politieke agenda? Of hebben we maar te wachten tot het te laat is?
Gelukkig kunnen wij hier minimaal elke vier jaar over mee beslissen.
Laat één van uw belangrijkste keuze criteria voor uw volgende 2e kamerstem op verbetering van het onderwijs gericht zijn!
Hier valt pas eer aan te behalen!