Column & Opinie

Safety, service, procestechnologie, life science, carrièreplein!

Ons land, onze economie hebben hervormingen nodig! De roep om revolutie klinkt! Helaas wordt deze actuele politiek-maatschappelijke wens vooral ingegeven door gebrek aan geld, althans door gebrek aan steeds méér geld en de dreiging van steeds grotere schulden. En minder geld in omloop betekent over het algemeen minder economische activiteit, minder business.

De logica van onze werkgeversvoorman Hans Biesheuvel is helder. Snel noodzakelijke veranderingen in de woningmarkt, in de arbeidsmarkt, in de financiële sector en in de zorg. Daarna kunnen we weer gaan bouwen, letterlijk en figuurlijk. Het is allemaal eigenlijk niet eens zo heel spectaculair. Eerder conservatief dan echt revolutionair zou je zeggen. En waar liggen dan de speerpunten voor onszelf, voor de technologiebranches? Als je kijkt naar wat ons bezighoudt in de aanloop naar HET Instrument 2012, straks eind september, dan herken je de tijdgeest.

Industrial Safety en Industrial Service worden belangrijke thema’s op de beursvloer en in het conferentieprogramma van HET Instrument. De commotie rond achterstallig onderhoud bij grootschalige tankopslagterminals in Europoort bewijst de actualiteit van beide thema’s. Er is werk aan de winkel op gebieden waar we ons eerder wellicht wat minder druk om maakten. Past bij de conservering van wat we hebben staan en hebben draaien. Even geen grote nieuwbouwprojecten, maar aandacht voor de ‘installed base’. Het is een bekend gegeven dat veel installaties in Europoort langer blijken te kunnen blijven functioneren dan bij het ontwerp was gepland. Verleidelijk om zo zonder nieuwe investeringen extra geld te verdienen. Past dus bij deze tijd om budget uit te trekken om serieuze onderhouds-, service- en safetyprojecten te doen. De bezoekers op HET Instrument worden er fysiek mee geconfronteerd in belevingstours langs stands. Je komt daar in een situatie waarin je moet weten of je ergens wel veilig naar binnen kunt. Is er gevaar voor je eigen gezondheid of het milieu? Als bezoeker wordt je beoordeeld op jouw vermogen om dat goed te doen, de beschikbare hulpmiddelen, instrumenten goed te hanteren.

Hetzelfde overkomt je met serviceactiviteiten. Zet de regelklep of de flowtransmitter waarvoor jij verantwoordelijk bent maar weer in de juiste mode. Wie het goed doet, wordt beloond.

Ok, in ons land is niet veel ruimte meer voor nieuwe grote installaties. Die kun je wellicht ook goedkoper exploiteren in landen waar meer ruimte is tegen lagere grondprijzen. Wij moeten het dus hebben van nieuwe, intensievere productieprocessen. Intensiever gebruik van ruimte, grondstoffen, energie, arbeid en minder milieubelastende uitstoot. Een hogere productiviteit dus, meer opbrengst per kilo, per liter. Dat vraagt nieuwe procestechnologie en nieuwe procestechnologie vraagt nieuwe procesbesturingssystemen. Er wordt hard aan gewerkt en gelukkig is er ruimte in het topsectorenbeleid om projecten van de grond te trekken in dit kader. Op HET Instrument komt er zeker het een en ander langs: COAST, Procesintensificatie en Close the Loop, allemaal in het conferentieprogramma en via spin-offs op verschillende stands. Waar dit soort uitdagingen leidt tot wezenlijke doorbraken, en dat zit er zeker in, daar kunnen we echt ouderwets progressieve ‘disruptive’ revolutionaire ontwikkelingen verwachten, toch nog….

Ja, de zorg, dat is bijna per definitie conservatisme. Mensen steeds langer in leven proberen te houden, blijkt te leiden tot vergrijzing van de maatschappij en onbetaalbaarheid. Preventie voor de hele wereldbevolking kan de wereld natuurlijk wel een boost geven, ook economisch. Daarmee is er toch een ratio voor de boom die de life science sector doormaakt. We zien het terug op HET Instrument, in beursvloertours en in het conferentieprogramma. ‘Eindelijk begint de instrumentenbranche door te krijgen wat ze voor ons kunnen doen’ sprak een wetenschapper van het meest succesvolle life science bedrijf van Nederland, Synthon, tijdens de voorbereiding. Nu even slim zijn, de kosten voor zorg terugdringen, in elk geval niet zo exorbitant laten stijgen, en toch met elkaar een redelijke boterham verdienen op een wijze die de wereldeconomie ten goede komt, niet alleen maar consumptief dus.

En dan de arbeidsmarkt. Dat blijft pain in the …. Onverkwikkelijk machteloos is de overheid hierin. Drie ministers startten recent weer eens een campagne voor techniek. Heel goed bedoeld en prijzenswaardig, maar hier is echt veel meer nodig. Een echte revolutie lijkt onontkoombaar. Lang zijn we al bezig met druppels een steen uit te hollen. Gewoon doorgaan daarmee natuurlijk. Hopen dat het aanzwelt tot een stroom, maar eigenlijk moeten we die steen splijten met een botte bijl.
We gaan door. Er komt een Carrièreplein op HET Instrument. Een heel stel technische opleidingsinstituten werkt aan een beursvloerpresentatie en een conferentie-invulling. Dat stroompje zwelt in elk geval aan.

Er zijn hervormingen nodig. In de bedrijven de hand aan de ploeg, dat is waarschijnlijk de enige weg. Waar je dingen samen kunt doen, ook echt doen dan. Dat kan via de brancheorganisatie. Op Den Haag of Brussel hoeven we niet te wachten…. Laten we er zelf maar wat geld in steken. Uiteindelijk scheelt dat belasting en je zit dan zelf aan het stuur.