Column & Opinie

Retrotronica

Nieuwe woorden uitvinden is altijd een leuke sport. Het woord ‘retro’ betekent volgens mijn Van Dale van 1970 niets anders dan ‘terug’. In ons spraakgebruik bedoelen we meestal een beetje een designachtige referentie aan de periode van 1950 tot zo ongeveer 1975. Ongekend snel is een nog nauwelijks gepasseerd verleden terug. Heeft alles te maken…

Nieuwe woorden uitvinden is altijd een leuke sport. Het woord ‘retro’ betekent volgens mijn Van Dale van 1970 niets anders dan ‘terug’. In ons spraakgebruik bedoelen we meestal een beetje een designachtige referentie aan de periode van 1950 tot zo ongeveer 1975.
Ongekend snel is een nog nauwelijks gepasseerd verleden terug. Heeft alles te maken met het begrip modernisme. Het is een begrip, een cultuur, van nog iets eerder, vrij kort na de voorlaatste eeuwwisseling, 1900, 1930. Dat modernisme, die cultuur heeft op haar beurt alles te maken met technologie, de opkomst van de machine, de telefoon, de radio, de transistor, elektronica dus…
Een hype was het toen ik zelf begin jaren tachtig studeerde, de micro-elektronica. De zin en onzin van een ‘science park’ in Utrecht, Kromme Rijn Valley zou nu een retrokreet van provincialen kunnen zijn, daar deed ik onderzoek naar als planoloog/regionaal econoom in spé. Ging ik bij bedrijven en op allerlei universitaire vakgroepen vragen of zij mij konden uitleggen wat micro-elektronica nou eigenlijk precies was. Silicon Valley vond iedereen een voorbeeld om na te volgen, maar wat micro-elektronica was kon niemand mij toen uitleggen. Een paar jaar later heette het opeens informatietechnologie. Nog een paar jaar later kwam de internet-hype, met meneer Pieper en mevrouw Brink: kabels en lucht heetten plotseling ‘technologie’.
De microsysteem technologie, nieuwe naam voor micro-elektronica, is doorgegaan. Ons eigen ASML is wereldmarktleider geworden en de naadloze overgang naar nano elektronica is aanstaande. Ziedaar de retrotronica. Elektronica, terug van nooit weggeweest.
Het is geen wonder dat de beurs Electronics & Automation, de rechtstreekse voortzetting van de Fiarex, beurs voor radio-amateurs en doehetzelf elektronici uit de zeventiger jaren, een revival doormaakt. De wet van Moore leek niet meer zo interessant; leek een eindige, doodlopende weg. Maar zie daar, in het conferentieprogramma van Electronics & Automation gaat het op 23 mei over More than Moore in het programmaonderdeel ‘Tomorrow’s Electronics’.
De ICT-uitzendkrachten met hun leasebakken zijn aan het verworden tot loodgieters en installateurs die hoogstens nog mogen kijken naar de producten die embedded zoveel kunnen dat er on site niets meer aan te sleutelen valt. Aansluiten, plug & play, daar blijft het bij. Nu de facturering, de salarissen en de waardering van aandelen nog terugbrengen in de juiste verhoudingen.
De beurs Electronics & Automation komt op een goed moment. In Den Haag wordt gewerkt aan een ‘participatietop’, gericht op een beter functionerende arbeidsmarkt. Op de elektronicabeurs op 23, 24 en 25 mei komt ASML met een stand die er op is gericht nieuwe medewerkers te werven. De groeicijfers van de branche worden weer double digit geschreven. Retrotronica, het ziet er allemaal weer even fraai en hightech uit. De elektronica als leidende en richtinggevende technologie is helemaal terug in de spotlights.
Zie www.eabeurs.nl.

Drs. J.C. Groeneveld