Column & Opinie

Redox batterij als oneindige energie opslag

(Of: Is innovatie wel een issue voor een nieuwe regering?)

Weet u wat een redox flow batterij is? Ik ook niet tot ik las dat in Vierakker begin dit jaar de eerste Vanadium redox flow batterij geplaatst is om de energie van zonnecellen op te slaan. Googelen biedt hier uitkomst. Een redox flow batterij bestaat globaal uit 3 onderdelen, 2 vaten met tegengesteld elektrolyt en een opwekkingseenheid waar deze 2 elektrolyten, door een membraan gescheiden samen gebracht worden. Door het membraan vindt een uitwisseling van protonen plaats die een elektrische stroom leveren.
De kracht van deze oplossing zit hem in het gegeven dat, in tegenstelling tot de gangbare accu’s de elektrolyten uit een vloeistof bestaan en niet deels aan een vaste stof (platen) zijn gebonden zoals bvb een lood- of li-ion accu.
Maakt dit deze oplossing dan zo bijzonder? Ja, de hoeveelheid opgeslagen energie is onbeperkt, eenvoudig de elektrolyt tank vergroten en je kunt meer energie opslaan. Het te leveren vermogen wordt door de protonen uitwisselaar bepaald.
Zoals elke accu is dit proces ook om te keren, maar dan zonder de nadelen van een accu met platen die aan veroudering onderhevig zijn.

Even afgezien van de prijs, voor de installatie in Vierakker wordt een prijs van €100.000 genoemd, ziet dit er veelbelovend uit.

Jammer genoeg heeft ook hier Nederland, met zijn geweldige innovatie platform, de boot weer gemist. De accu wordt door een Oostenrijkse firma geleverd. Nu gun ik de Oostenrijkers dit succes van harte, maar dit is voor mij weer een voorbeeld van falend innovatie beleid in Nederland. Dit had hier ook ontwikkeld kunnen worden!

Het zal bekend zijn dat Nederland, hoewel het veel geld aan subsidies voor alternatieve energieopwekking en energie besparing veel uitgeeft, dit op een zodanig knullige manier gebeurt dat zodra een regeling succesvol dreigt te worden deze gestopt wordt.
Het gevolg van dit zwabberend beleid van onze politiek is dat bedrijven de kat uit de boom kijken en vrijwel niet in dit soort oplossing durven investeren omdat onduidelijk is wat de uiteindelijke marktomvang zal zijn. Of beter gezegd hoelang zo’n subsidie traject zal lopen.

Start dan in het buitenland zult u misschien denken. Nu is dat voor elk bedrijf een crime om je eerste nieuwe product in een nieuwe markt buiten de landsgrenzen te moeten verkopen.
Het gaat er bij dit soort systemen toch om dat je de eerste ‘launching customer’ het liefst naast de deur hebt en in je eigen taal kunt aanspreken. Wat hobbels zullen er altijd overwonnen moeten worden, dus dat doe je makkelijker met klanten waarvan je cultuur, taal en gewoontes deelt.

De vraag is nu, komt daar met een nieuwe regering verandering in?
Ik vrees van niet. De eerste tekenen zijn teleurstellend. Werd ons in een opwelling van overmoed eerst een formatie in de maand juli toegezegd nu wordt het al ruim in september, als dit ooit goed komt. Als dit rechtse kabinet er ooit komt zal het wel een interessante periode worden, veel gekrakeel en een verzameling krachtige uitspraken vanuit de kamer.
Helaas, dit alles betreft partij politiek en heeft niets van doen met het ‘landsbelang’ laat staan met het stimuleren van innovatie en niet te vergeten het verbeteren van het onderwijs om het begrip kenniseconomie vorm te geven.
Zou een andere coalitievorm dan meer opleveren? Ik vrees van niet, als politici al tijdens de eerste formatie besprekingen zo miscalculeren en alleen aan partijbelangen denken is daar ook niet veel van te verwachtten.

Wat rest ons dan? Laten we bij de volgende verkiezingen, ik verwacht 4 maanden na totstandkoming van welke regeringscombinatie dan ook, kiezen voor politici die voorrang geven aan het verbeteren van (technisch) onderwijs en innovatie daadwerkelijk steunen.

Jan W. Veltman
Technology & Business Development
Commint Consultancy BV