Column & Opinie

Reacties

Het blijkt dat, ondanks dat mijn email adres (dirk@rbe.nl) niet in de colofon staat, er steeds meer lezers mij weten te vinden en reageren op mijn column. Zelf vind ik dat prachtig, want er ontstaan geregeld aardige discussies en heeft het als voordeel dat mijn visie soms wordt onderstreept, soms wordt tegengesproken, maar altijd tot…

Het blijkt dat, ondanks dat mijn email adres (dirk@rbe.nl) niet in de colofon staat, er steeds meer lezers mij weten te vinden en reageren op mijn column. Zelf vind ik dat prachtig, want er ontstaan geregeld aardige discussies en heeft het als voordeel dat mijn visie soms wordt onderstreept, soms wordt tegengesproken, maar altijd tot een goed en verdedigbaar standpunt voor beide partijen leidt.
Het aardige is bovendien dan het niet gaat om het bekende politieke poldermodel, maar om inhoudelijke, gedegen onderbouwde argumenten waar beide partijen, ondergetekende en diegene die op mijn column reageert, wat aan hebben. Hiermee doel ik op dat een visie niet altijd juist hoeft te zijn, maar gebaseerd kan zijn op verkeerde informatie of dat een rapport niet eenduidig is maar, afhankelijk van de lezer, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Het kan dientengevolge verhelderend werken als iemand reageert en zijn kijk op de zaken en zijn/haar zienswijze meedeelt waardoor het beeld wordt genuanceerd. Zij die reageren, mijn dank.

Een geheel ander punt is dat je als hoofdredactie keuzes moet maken. Keuzes, in een willekeurige volgorde, gebaseerd op de beschikbare ruimte, de nieuwswaarde, de doelgroep en de tijd van het jaar. Dit laatste aspect, de tijd van het jaar, heeft onder andere te maken met de vele beurzen, seminars en andere georganiseerde evenementen. Neem bijvoorbeeld dit najaar: in dit nummer wordt aandacht besteedt aan de beurs Elektrotechniek, terwijl ik de IFA in Berlijn net zo interessant vind. Daar werd dit jaar de toekomst getoond als het gaat om het gebruik en inzet van mediafaciliteiten, zoals het kunnen bekijken van gemiste programma’s op de televisie op een later tijdstip, om maar een willekeurig aspect te noemen. Toch is gekozen voor de beurs Elektrotechniek. Waarom? Hier zijn meer lezers in geïnteresseerd, het is dichter bij huis en kent ook een aantal interessante innovatieve ontwikkelingen. Zie ik het verkeerd: reageer. Mijn dank is groot.

Dirk Scheper