Column & Opinie

‘Over en uit’

Bij de zendamateur is de term ‘Over en uit’ niet onbekend. Waarschijnlijk bij de meeste onder ons komt dit gezegde niet onbekend voor. Het werd (en wordt) gebruikt in de zendwereld om een einde te maken aan een gesprek over de radio. Een gesprek, een discussie, een vertelsel of wat dies meer zij. Hiermee werd…

Bij de zendamateur is de term ‘Over en uit’ niet onbekend. Waarschijnlijk bij de meeste onder ons komt dit gezegde niet onbekend voor. Het werd (en wordt) gebruikt in de zendwereld om een einde te maken aan een gesprek over de radio. Een gesprek, een discussie, een vertelsel of wat dies meer zij. Hiermee werd aangegeven dat de verbinding werd (en wordt) onderbroken, hetzij tijdelijk of voorgoed, dat laat ik in het midden.
Ook nu gebruik ik deze term: over en uit!, omdat ik afscheid neem van e-totaal als hoofdredacteur.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die de afgelopen jaren hebben gereageerd, zowel op het blad zelf en dan voornamelijk op de redactionele invulling hiervan, als op mijn columns. De laatstgenoemde reacties waren de leukste, vaak inhoudelijk, soms emotioneel. Soms als kritiek op de eenzijdigheid van de column, omdat die slechts één deel van het probleem belichtte, vaak als aanvulling op het onderwerp zelf. Ook werden geregeld argumenten aangedragen om de stelling te versterken of er juist tegen in te gaan. De democratie bleek hier goed te functioneren.
Nogmaals mijn dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het wordingsproces.

Dirk Scheper