Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Opwindende robot technologieën

(Of: Geeft de koe nog melk na een trein passage?)

Bezoekt u ook wel eens een grote Duitse beurs? Zelf ben ik al jaren een vaste bezoeker van de CeBIT en de Industrie Messe in Hannover. Zo ben ik dan midden april weer op de hoogte van de actuele stand van de Techniek in Europa. Bewust zeg ik hier van Europa. Vergelijken we dit met de ontwikkelingen in de USA dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat met name Duitsland zich sterk profileert in de maak-industrie. Als we de blabla van hun focussering op Industrie 4.0 even weglaten zien we op de laatste Industrie Messe dat Duitsland zich hier krachtig als leider presenteert. Hoewel de bijdragen uit landen als China, India maar ook Turkije niet onderschat mogen worden waren het toch opvallend veel niet-Europeanen die ik met Smartphones foto’s zag maken van de ten toon gestelde, veelal, Duitse producten.

De standhouders die ik sprak stonden daar duidelijk zelfbewust hun kennis en kunde te presenteren. Voor een deel zag ik deze zelfbewustheid ook bij deelnemers uit andere Europese landen. Opvallend daarbij kwam ik dit jaar Portugal, op zowel de CeBIT als op de Industrie Messe, tegen. Ik verwacht dat dit land in de komende jaren laat zien dat het erg goed uit de crisis komt. Over het Nederlandse aandeel wil ik eigenlijk niet teveel zeggen. Ik heb er met enkele van mijn relaties gesproken en deze hadden een goede presentatie. Wat mij opviel was het Holland Paviljoen. Toen ik daar aankwam was het een drukte van belang. Een goed teken dacht ik. Helaas, deze drukte werd veroorzaakt door de aanwezigheid van minister Kamp die daar met een heel gevolg een bezoek bracht. Eigen winkel nering dus…..
Ik hoop van harte dat de minister zo slim is geweest om zich ook op niet-Nederlandse bedrijven te richten. Zo had hij dan kunnen zien dat een firma als ABB, maar niet alleen deze, een robot presenteerden waar je als mens met plezier mee kunt samenwerken. (zie: https://www.youtube.com/watch?v=uOwAloWcxdU)

Deze robot bevat sensoren die de aanwezigheid van een mens, in dit geval de handen, kunnen detecteren en daarop reageert door zijn bewegingen hierop aan te passen. Niet alleen een vermakelijk gezicht, maar vooral een enorme technologische vooruitgang met grote impact. Naar mijn idee zal dit het terughalen van veel productie uit de lage lonen landen mogelijk maken. Dit samenspel tussen mens en machine opent de weg naar een meer efficiënte, maar vooral ook flexibele productie die uitstekend past bij de behoefte van de tegenwoordige mens. Mocht minister Kamp dit gezien en begrepen hebben dan zou hij zijn collega, minister Asscher, kunnen informeren dat robots niet zozeer een bedreiging, maar eerder een middel zijn om onze bedrijvigheid en welvaart te vergroten. Natuurlijk heeft minister Asscher gelijk dat dit soort ontwikkelingen veel invloed zullen hebben op de vorm en inhoud van veel banen. Daar tegenover staat dat dit opgevangen kan worden door elke Nederlander, of liever: Europeaan, niet alleen voldoende scholing te geven, maar vooral ook te motiveren zich doorlopend te blijven ontwikkelen zodat zij zich flexibel op veranderende omstandigheden aan kunnen passen. Zo niet, dan zouden we misschien wel in de idiote situatie kunnen raken dat robots grote groepen mensen gaan verslaan op het vlak van flexibiliteit en inzetbaarheid.

Maar laten we met deze nieuwe technologie niet in de valkuil van de angst vallen. Het tijdperk dat we dachten dat koeien geen melk zouden geven na het voorbij rijden van een trein ligt hopelijk ver achter ons.

Of misschien juist niet en gaan diegenen die zich verzetten tegen een continue persoonlijke ontwikkeling weer terug naar het denken uit die tijd?