Column & Opinie

Negatieve energie?

Op 19 maart jl. opende de Gelderlander met een groot artikel over mobieltjes. Het verhaal vertelde dat de Gezondheidsraad in een rapport aan minister Ab Klink van volksgezondheid schrijft dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de straling van de telefoons niet schadelijk is. Verbaasd las ik het verhaal, want volgens mij is dat een gegeven…

Op 19 maart jl. opende de Gelderlander met een groot artikel over mobieltjes. Het verhaal vertelde dat de Gezondheidsraad in een rapport aan minister Ab Klink van volksgezondheid schrijft dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de straling van de telefoons niet schadelijk is. Verbaasd las ik het verhaal, want volgens mij is dat een gegeven dat al jaren bekend is. Ongeveer acht jaar geleden heb ik zelf eens een persconferentie mogen bezoeken bij TNO waar hetzelfde verteld werd. Ook toen al wisten de geleerden het zeker dat de hoogfrequentstraling van GSM-toestellen geen invloed zou moeten hebben op onze gezondheid.
Ondanks al het wetenschappelijk onderzoek blijft het voor vele mensen een probleem om te leven in een wereld vol met elektromagnetische straling. Wie internet er op na slaat, komt heel veel vage verhalen tegen en het is dan ook de vraag of de studies van de wetenschappers ook deze keer geloofd worden.
Aan dat alles moest ik denken toen ik ’s middags buiten liep en hoog in de lucht de condensstrepen van de vliegtuigen zag. Ook daarover doen de raarste verhalen de ronde. Ooit eens kwam ik iemand tegen die voluit beweerde dat deze ontstaan omdat er chemisch afval hoog in de atmosfeer in de motoren verbrand wordt. Ik geloof veel, maar ik kan niet geloven dat de diensten die de veiligheid in de lucht in de gaten moeten houden hier toestemming voor zouden geven.
Overigens is er voor hen die de verhalen over de schadelijke invloed van GSM’s en de condensstrepen wel geloven een goede oplossing. Met koperen buizen, metaalspanen en vergruisde kristallen valt een fraai toestel te bouwen dat de schadelijke invloed van beide tegen kan gaan. Google maar een op de term chembuster. U komt dan meerdere bouwtekeningen tegen hoe u een dergelijk apparaat kunt bouwen. Volgens de sites zet het toestel negatieve energie om in positieve energie. Wat daarbij het verschil is tussen positieve en negatieve energie en waarom elektromagnetische straling negatieve energie is, blijft onduidelijk. Voor wie er in gelooft zal het allemaal heel helder zijn. Ik heb in ieder geval moeite om het te geloven en volgens mij is het enige dat eventueel negatief kan zijn de inhoud van de telefoongesprekken. Zeker als dat over de economische crisis gaat.