Column & Opinie

Lean & keen, de kracht van de leeuw

De Hollandse leeuw brult tegenwoordig vaak in het engels. Niet in het Pools of in het Chinees. De voertaal tijdens Electronics & Automation was Nederlands, maar de vele aanwezige buitenlanders konden via hun beheersing van het Engels bijna alles volgen. “Continent for continent” was de variatie die Anton Hermes, de Nederlandse directeur van de Vlaamse…

De Hollandse leeuw brult tegenwoordig vaak in het engels. Niet in het Pools of in het Chinees. De voertaal tijdens Electronics & Automation was Nederlands, maar de vele aanwezige buitenlanders konden via hun beheersing van het Engels bijna alles volgen.

“Continent for continent” was de variatie die Anton Hermes, de Nederlandse directeur van de Vlaamse productievestiging van TBP Electronics, maakte op het bekende ‘local for local’. Omron Europe, Japans bedrijf met snel groeiende productie in Den Bosch werd vertegenwoordigd door haar r&d manager Tim Foreman. Zijn accentloos Nederlands bevatte een verhelderende Engelstalige kreet: ‘lean & keen’. Wie zorgt er voor dat Nokia in Finland concurrerend kan blijven produceren? Juist de productievestiging van Omron in Den Bosch. De Japanse directeur die de verschillende fabrieken in de wereld rndtrok om het evengelie te verkondigen van ‘lean manufaturing’ en ‘cost intelligent automation’ stond in Oeteldonk met een mond vol tanden. Ze waren hem mijlen voor en er was in die Omron vestiging geen Japanner te bekennen. “Het ligt voor een belangrijk deel aan de Nederlandse inventiviteit en flexibiliteit” is Foreman’s analyse. “Kwaliteit en doorlooptijd, operational excellence, daarmee compenseren we eventuele kostenvoordelen elders”.

Siebren de Vries, de voorzitter van de FHI-branche voor Industriële Elektronica kon er zijn verhaal over ‘de kracht van de leeuw’ makkelijk aan vastknopen. En de leeuw was al uitgebreid aan het spinnen geweest een dag eerder, bij de opening van Electronics & Automation, toen professor Bert Koopmans zijn toehoorders verbaasde met de potentie van ‘spintronics’. De basis daarvan ligt gewoon hier om de hoek, in zijn onderzoeksgroep in Eindhoven.

Zo was de stemming in de Jaarbeurs Utrecht gedurende de laatste week van mei: optimistisch, vol zelfvertrouwen. Nog net niet euforisch, we komen immers nog steeds heel wat mensen te kort om al het werk gedaan te krijgen.

‘Waar gaan we eigenlijk ons geld verdienen temidden van al die ‘opportunities’ vroeg ik de zaal tijdens het conferentieonderdeel Tomorrow’s Electronics. Oswald Coene, dga van Koning & Hartman weet het wel, hij bewijst dat dagelijks. En het antwoord tekende zich gedurende alle activiteiten die drie dagen steeds meer af. De kracht van de leeuw zit niet het jagen achter grote kuddes aan. Met massaproductie verdienen we het niet.

De leeuw kiest zijn prooi uit en is daar koninklijk de baas over.
Dicht bij het wetenschappelijk onderzoek dat er aan vooraf gaand aan de massaproductie, in de enabling technology, om te komen tot die grote volumeproductie die dan in Finland of elders gaat plaatsvinden. En daarnaast, in de marktniches van applicaties: voor grote aantallen automobielen ontwikkelde sensoren inzetten om heel specifieke meet- en testproblemen te lijk te gaan tegen een kostprijs die niemand voor mogelijk houdt.

De leeuw is koninklijk verstandig. Het moet maar eens uit zijn met die ambachtelijkheid bij softwareontwikkeling. Laat dat maar aan Bill Gates over. Tooling voor het automatisch genereren van embedded software, Bart Kienhuis werkt er in Leiden al een jaar of zeven aan en de commercialisatie is gestart.

Een bedreigde diersoort, die Hollandse en Vlaamse leeuwen. Maar zolang ze leven winnen ze.

Drs. J.C. Groeneveld