Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Internet, de verbinding die onze wereld verandert

(Of: Een nieuwe strijd om standaarden?)

Kent u de afkorting IoT? Nee, het is niet de verkorte schrijfwijze van het woord idioot. Alhoewel……? IoT is de afkorting voor Internet of Things. Een concept dat voor het eerst gepresenteerd is door Kevin Ashton van het MIT. Zijn betrokkenheid kwam voort uit het werk dat hij onder andere voor Proctor & Gamble uitvoerde met RFID. Ashton zag de potentie van de koppeling tussen vele RFID sensoren en goederenstromen die zonder menselijke tussenkomst met elkaar informatie uitwisselen en samen werken om één of meer doelen te bereiken.

De eerste beschreven IoT applicatie stamt uit de begin jaren 80. Studenten van de Carnegie Melon University hadden daar een cola automaat in hun netwerk gehangen om op afstand te kunnen zien of, als ze zin in cola hadden, er een koud flesje cola in de automaat aanwezig was. Een zeer nuttige toepassing, alhoewel ik persoonlijk in plaats van cola voor bier zou kiezen!

Een nieuwe variant hiervan zien we tegenwoordig terug in de modieuze met Internet gekoppelde verwarmingsthermostaten. Zo kunnen we nu op afstand zien wat de temperatuur in de woonkamer is en deze zelfs veranderen! Als u mijn broertjes zou kennen kunt u zich de grappen en grollen die hiermee gepaard kunnen gaan vast wel voorstellen…..
Toch moeten we deze vernieuwing niet onderschatten. We zijn getuige van de opkomst van iets dat minstens zo vernieuwend zal worden als de smartphone. Een opkomst die onze levens wezenlijk zal veranderen. Iets dat alleen maar mogelijk gemaakt wordt door de alles omvattende connectiviteit die Internet ons biedt.

Dat het gebruik van Internet onze levens wezenlijk verandert hebben de middenstanders inmiddels gemerkt. Tegenwoordig een stad ingaan om te shoppen blijkt niet leuk meer te zijn. Zo was ik laatst in een middelgrote stad in Nederland waarbij mijn vrouw mij vergezelde. Waar zij normaal maar moeilijk de stad uit te krijgen was zat ze nu al bij de parkeer garage mij op te wachten. Ze vond het shoppen deprimerend geworden. Te veel lege etalages, te veel verdwenen goede zaken…. En dat alles, niet vanwege een crisis, maar van de enorme toename van aankopen via Internet.
Gaat u maar eens na, wat koopt u zelf allemaal niet via Internet? Veel, zo verwacht ik.

Naast de verschuiving van de goederen stroom van fysieke winkels naar web winkels geeft dit ook een verschuiving van werkzaamheden. Hierbij verdwijnt winkel personeel bij de opheffing van de fysieke winkels. Helaas houdt de opkomst van nieuwe banen bij de webwinkels hier geen gelijke tred mee. Er vindt dus een shake-out plaats. Het oude verdwijnt en iets nieuws komt ervoor in de plaats. Net zoals de Internet en de smartphone het vaste PTT net vrijwel volledig verdrongen hebben.

Zo ook het Internet of Things, we zijn nu getuige van de eerste stappen. Google springt in dit gat met de NEST, Apple en anderen maken een sprong naar voren met wearables. Wat dit allemaal gaat opleveren vind ik nu nog moeilijk te duiden. Alhoewel de potentie enorm is doet het gebrek aan goede standaarden afbreuk aan de mogelijkheden. Gedreven door enorme winstbeloften zie je nu de grote jongens naar voren bewegen om hun technologie als zaligmakend te positioneren.

Het belang zal naast de diensten die worden aangeboden in dit geval ook sterk liggen aan de eenduidigheid van communicatie, maar vooral de veiligheid, tussen al deze te verwachtten IoT devices. En wie zal de standaard(en) bepalen?

Het geeft mij een beetje een Video2000, JVC en Betamax idee.

Maar misschien is het niet eens belangrijk wie er wat bepaalt, want wie gebruikt er nu nog een video recorder?