Column & Opinie

Innovatieplatform

Het kabinet, zo lees ik, heeft ingestemd met de instelling van het nieuwe Innovatieplatform. De vraag die ik dan stel: heeft het vorige Innovatieplatform dan wel wat gebracht? Heb ik als techneut, als econoom, als zzp-er of gewoon als MKB-er daar wat van gemerkt? Mijn gevoel zegt van niet. Het klinkt mijns inziens ook wel…

Het kabinet, zo lees ik, heeft ingestemd met de instelling van het nieuwe Innovatieplatform. De vraag die ik dan stel: heeft het vorige Innovatieplatform dan wel wat gebracht? Heb ik als techneut, als econoom, als zzp-er of gewoon als MKB-er daar wat van gemerkt? Mijn gevoel zegt van niet. Het klinkt mijns inziens ook wel aardig om aan te geven dat er weer een nieuw Innovatieplatform is samengesteld. Dat er nog meer geld wordt uitgetrokken voor innovatie. Verder is ook nu weer het nieuwe Innovatieplatform samengesteld uit een aantal grootheden uit de universitaire wereld. Wat ik mis is gewoon iemand die met beide benen op de grond staat. Iemand die gewend is om met de mensen op straat te communiceren. Iemand die weet wat er leeft en wat er moet worden veranderd om de doelstellingen van het nieuw ingestelde platform te realiseren. Iemand die niet alleen academisch op universitair niveau een discussie voert.
Wel is het werkterrein van het nieuwe Innovatieplatform verbreed ten opzichte van de vorige periode. Ik citeer: “Het nieuwe Innovatieplatform heeft tot taak de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan innovatie en ondernemerschap in Nederlands als motor van de productiviteitsgroei en de economische ontwikkeling. Daarbij is er bijzondere aandacht voor maatschappelijke terreinen als zorg, onderwijs, energie en waterbeheer. Verder draagt het Innovatieplatform bij aan de langetermijnstrategie voor innovatie en ondernemerschap die in het kader van het project `Nederland Ondernemend Innovatieland´ wordt ontwikkeld.”
Wat vergeten wordt is dat de hele Nederlandse economie gedragen wordt door het MKB, de zzp-er, de kleinere ondernemingen. Het zijn niet de grote multinationals die weten waar ze subsidies moeten halen, waar de economie op draait. De vraag is feitelijk ook: Waar maak ik me druk om? Ambtenaren krijgen dertien procent erbij en een dertiende maand. Buschauffeurs moeten meer verdienen en leraren moeten beter worden betaald en willen nog minder uren lesgeven. Nederland staat er tenslotte florissant voor, als we de regering mogen geloven. Laat ik daar maar bij houden.

Dirk Scheper