Column & Opinie

Innovatie en ik

En, heeft u al zo'n marketingkreet waarmee u zich als bedrijf wilt onderscheiden? Onlangs waren er in ieder geval twee bedrijven die bijna tegelijkertijd een dergelijke marketingkreet lanceerden. We hebben het dan over Philips en Harting. Nu is het niet zo raar dat twee bedrijven bijna tegelijkertijd met zoiets komen, maar wel is het verbazingwekkend dat beide slogans in meer of mindere mate op elkaar lijken en er voor mij een duidelijk verband tussen is.

Zo kwam Harting met het motto “Samen werken aan innovatie” en maakt Philips er “innovation and you” van. Het grote verschil tussen beide is de duidelijkheid van de boodschap. Harting wil graag samen met ons werken aan vernieuwingen, iets dat ik natuurlijk van harte onderschrijf. Kom maar op zou ik zeggen. Daar staat tegenover dat het motto van Philips mij deels ontgaat. Wil “Vernieuwing en u” zeggen dat ik moet vernieuwen of dat ik aan vernieuwingen moet gaan werken? Of wil het zeggen dat ik – vrij vertaald – blij moet worden van de vernieuwingen van Philips? Als het gaat om het nieuwe logo van Philips, dan word ik in ieder geval wel heel erg blij. Het beeldmerk roept bij mij beelden uit mijn jeugd op en dan met name mijn Philips buizenradio uit de U-serie. Dit was een radio die in die tijd echt als “innovatie” beschouwd mocht worden. In het toestel waren alle gloeidraden van de gebruikte buizen in serie geschakeld en rechtstreeks op de netspanning aangesloten. Ook de anodespanning werd rechtstreeks uit de netspanning betrokken waardoor er geen transformator in het toestel nodig was (huiver en bibber maar eens bij het schema van de B2X80U dat Google wel weet te vinden). Dat hiermee het toestel door het ontbreken van een galvanische scheiding levensgevaarlijk werd, vond men blijkbaar niet belangrijk. Alle metalen delen van de radio stonden (afhankelijk van de manier waarop je de stekker in het stopcontact gestoken had) in verbinding met de fase van het lichtnet en ik heb dan ook menige optater gekregen totdat iemand mij aanraadde om maar een spanningzoeker naast de radio te leggen.
Al die schokkende ervaringen hebben er toe geleid dat ik interesse kreeg in elektronica. De Philips-innovatie van toen heeft er nu toe geleid dat ik voor u allerhande verhalen schrijf over elektronica zodat u kunt innoveren. Zo werken we dus samen aan vernieuwing en komen dus de slogans van Harting en Philips samen. Wordt mijn motto nu: “U en ik en innovatie”.