Column & Opinie

HET zit er aan te komen

Eén technoloog voor tien technici. Vanuit dat uitgangspunt gaat HET Instrument 2008 bijdragen aan de oplossing van ons arbeidsmarktprobleem, bijdragen aan het overwinnen van de grenzen aan de groei van onze industrie. Volle focus op automatisering van productie met hulp van technologie. Productiviteitsverbetering en meer toegevoegde waarde per arbeidskracht realiseer je niet met buitenlanders die…

Eén technoloog voor tien technici. Vanuit dat uitgangspunt gaat HET Instrument 2008 bijdragen aan de oplossing van ons arbeidsmarktprobleem, bijdragen aan het overwinnen van de grenzen aan de groei van onze industrie. Volle focus op automatisering van productie met hulp van technologie. Productiviteitsverbetering en meer toegevoegde waarde per arbeidskracht realiseer je niet met buitenlanders die eenvoudig laagbetaald werk komen doen, maar wel met technologisch onderlegde kennismigranten die de geavanceerde producten en systemen ontwikkelen en toepassen.

We maken ons op om het de Nederlandse industrie te vertellen en te laten zien. HET Instrument straks in mei kan weer een boost geven. Als je ziet wat er aan komt aan nieuwe generatie sensoren, besturingssystemen, industriële software, dan zou je elke engineer en elke inkoper in de industrie wel een knoop in zijn neus willen leggen: zet het nu in je agenda, 20 tot en met 23 mei in de Jaarbeurs Utrecht. Laat je niets wijs maken, HET is echt de enige plek in de Benelux waar je een compleet beeld krijgt van wat er te koop is aan geavanceerde hightech voor industriële automatisering. Je moet het nu al gaan voorbereiden, wil je er straks goed gebruik van kunnen maken.

Hoe zo nu al? Welaan, pas als je ruim van tevoren je oriënteert binnen je eigen productie op de vraag wie waar zaken zou kunnen verbeteren, automatiseren, pas dan kun je uitvogelen wie wanneer op de beurs moet zijn. Moet je kijken naar vacuümtechnologie? Kunnen handlingrobots soelaas gaan bieden? Moet je in een seminar of een lagerhuisdiscussie op HET Instrument helderheid gaan zoeken over de vraag wat je kunt winnen met State of the Art MES, Manufacturing Execution Systems? Moet jouw eigen elektronica-afdeling gaan kijken wie kan helpen om een nieuwe generatie productherkenning systemen te definiëren?

Eigenlijk is het vooral de spectaculaire ontwikkeling van intelligente sensoren die je dwingt de nieuwe mogelijkheden tot je te nemen. Het gaat niet meer om een individuele grootheid waar je per meetpunt een ‘voelertje’ koopt, inbouwt en aansluit. Productieautomatisering optimaliseren betekent veel, relatief goedkope sensoren die per stuk vier tot vijf grootheden meten, communicatie en rekenkracht aan boord hebben, zelf aangeven wanneer welk onderhoud nodig is, automatisch communiceren welk automatisch kalibratiesysteem dat onderhoud uitvoert.
Eén technoloog die zich op de hoogte stelt en een systeem engineert spaart tien technici uit die vroeger dezelfde functionaliteit installeerden. Eén technoloog die het systeem snapt en monitort doet het werk dat voorheen tien onderhoudsmonteurs deden. Eén technoloog die het systeem draaiende houdt spaart tien technische operators uit, om nog maar niet te spreken over de handjes die tot nu toe vaak nog nodig zijn langs veel productielijnen.

Kijk eens rond in je eigen bedrijf. Welke technici kunnen doorgroeien naar technoloog? Wat het verschil is? Kijk eens op wikipedia. Het is één woord: systeemdenken. Technologen kijken naar een systeem, een proces, kunnen dat overzien, doorzien.
Kijk eens rond in je bedrijf wie in zich hebben om dat te doen of te leren. Het zijn niet per definitie de mensen die letterlijk ‘handig’ zijn.
Kijk eens rond in je bedrijf, want dat zijn de mensen die je mee moet nemen naar HET Instrument. Als ze nog niet helemaal zo ver zijn, dan kunnen ze op de beurs en bij de conferentiesessies het oppikken. Zijn ze al wel in staat technologisch te denken en te opereren, dan brengen ze meteen winst mee naar huis: productiviteitsverbetering.

HET komt er aan, regeren is vooruitzien. Volg de voorbereiding via www.hetinstrument.nl, meld je daar aan voor de e-mail nieuwsbrieven die nu per maand en straks per week verschijnen.

Drs. J.C. groeneveld