Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Het Ali Baba effect

(Of: "Wat vertelt Ali Baba ons over de stand van de politiek?")

Is het u ook wel een overkomen dat u op Internet elektronica zoekt en dat de eerste treffers uit China (Ali Baba) blijken te komen? Als je daar naar kijkt zie je een diarree aan (kopieën van) dezelfde producten van allemaal verschillende leveranciers met verschillende prijzen.

Wat deze allemaal gemeen hebben is het enthousiasme waarmee ze, zonder enige onderbouwing, de kwaliteit van hun product aanprijzen. Aansluitgegevens of een technische beschrijving zijn ver te zoeken. Het enige dat dan helpt is om te proberen de website van de oorspronkelijk fabrikant te vinden (meestal Europees of Amerikaans) die wel goede product informatie biedt.
Voor mij erg frustrerend, wel een product kopiëren maar geen enkele informatie of garantie bieden.

Waar kennen we dit toch van? Het lijkt warempel of de Nederlandse politiek dit voorbeeld volgt. Met de regelmaat van de klok ontstaat een nieuwe partij. Of een gefrustreerd kamerlid haakt af bij de partij die hem/haar in de kamer gebracht heeft en denkt dat de wereld geholpen is met de oprichting van een nieuwe partij, of een succesvol referendum geeft de indieners de illusie dat ze ‘weten wat het volk wil’ en is hun motivatie om weer een nieuwe partij op te richten.
Zo zagen we bij de laatste Kamerverkiezingen 28 partijen om 150 zetels strijden en met de Provinciale Statenverkiezing werden we met nog meer nieuwkomers verrast waarmee we volgens mij wel boven de 40 partijen uitkwamen.
Erg vergelijkbaar met Ali Baba, veel van hetzelfde, veel kopieer gedrag en vooral geen onderbouwing. Garantie tot aan de deur zeg maar.
Accepteert u dit als u een nieuwe mobiel koopt? Bij een ondeugdelijk product gaat u toch ook meteen terug en eist garantie?
En ondeugdelijk zijn ze, die politieke partijen. Het aantal exploderende- of imploderende partijen lijkt voortdurend toe te nemen.

Waar komt dit nu door? Eigenlijk gaat de vergelijking tussen commercie en politiek goed op. Net als al die Chinese bedrijven die voor het ‘snelle gewin’ zonder scrupules producten kopiëren zie je ook in de politiek visie en overtuiging plaats maken voor ‘de snelle stem’, zeg maar het populisme.
Net als met die ondeugdelijke kopieën zonder goede beschrijving en garantie is een politieke partij zonder visie en overtuiging inhoudsloos en daardoor onbetrouwbaar. Voor de goede orde, een overtuiging als ‘wij moeten koste-wat-kost in de regering zitten’ is geen overtuiging maar bot opportunisme. Na het debacle in 2010 van de gedoogsteun door het CDA aan de PVV herhaalt de afdeling Brabant dit weer een keer, maar nu met het FvD.
Op wereldschaal zien we dit fenomeen helaas ook optreden, Corona is hier een mooi vergrootglas voor. Alle landen met ‘would be’ sterke mannen, China incluis, zijn begonnen (of gaan door) met het ontkennen van de besmettelijkheid van dit virus.
Zoals het zich nu laat aanzien zijn het de landen met redelijk functionerende democratieën die tot nu toe het beste antwoord hebben. Voor Italië ligt het iets anders, daar is sinds Berlusconi de afbraak van de democratie ingezet en de komst van de populistische Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging hebben de rest gedaan.

Dan kijk ik liever naar Duitsland en Frankrijk, beide landen met sterke (niet ‘would-be’) leiders mét een boodschap en een visie. Normaal vaak elkaars tegenpolen, zie je nu dat beide leiders elkaar in de Europese bestrijding van de effecten van de pandemie gevonden hebben en samen optrekken. Wat hen sterk maakt is dat ze persoonlijke en culturele verschillen opzij zetten om tot een Europese oplossing van deze crisis te komen.
Met visie en overtuiging wordt een noodplan gelanceerd waar ik met ontzag naar kijk, misschien niet met alles eens, maar toch!
Wel iets anders dan het voortdurende en schofferende ‘nee’ van Rutte en Hoekstra. Visie en overtuiging op Russische wijze: Njet.

Laten we afstappen van dit gerommel in de marge zoals met protestpartijen en inhoudsloze programma’s die net als goedkope Chinese kopieën weinig houvast en garantie bieden.
Liever richten we ons dan op díe Europeanen die wél vanuit een visie en overtuiging oplossingen aandragen. Niet Italië schofferen maar een oplossing bieden die Europa, en misschien wel de rest van de wereld, verder helpt!