Column & Opinie

Gebouwen, offshore, Life Sciences, bioprocessen

E-totaal, hoe verdienen we daar ons geld mee dezer dagen? Elektro, elektronica, technische automatisering, meet- en regeltechniek, het is allemaal enabling. Je kunt dat woord niet goed vertalen. ‘Mogelijk makend' of ‘in staat stellend' is het, twee keer heel lelijk verwoord. Enabling technology is technologie die van alles mogelijk maakt. ‘Bedienen' vind je ook als je het werkwoord enable in een vertaalwoordenboek zoekt. Dat is eigenlijk wel mooi. Onze technologie ‘bedient' allerlei toepassingsgebieden.

Vanuit de technologiebranches was dat voorheen redelijk overzichtelijk, vooral toen bijna alles nog ‘instrumentatie’ heette. Elektronica-instrumentatie werd verkocht om te meten en te testen. Elektronicacomponenten en printplaten waren er om te kunnen rekenen en te besturen. Industriële meet- en regeltechniek werd vooral ingezet in de procesindustrie, olie, gas, chemie en langzamerhand ook in machines. Laboratoriuminstrumenten waren er voor het ‘natte’ lab. Medische instrumenten gingen naar het ziekenhuis.
Die scope is radicaal veranderd. Geen topsector, zelfs geen flopsector, kan meer vooruit komen zonder onze enablers. Dat is mooi, dat is goed, dat maakt ons minder kwetsbaar. Enabling technology is basisbehoefte geworden. Dat betekent dat er business is overal en altijd, crisis of geen crisis. Dat houdt echter geenszins in dat onze bedrijven die leven van de verkoop van technologie het er gemakkelijker op hebben gekregen. Integendeel, je krijgt geen moment rust meer. Je moet voortdurend bewegen, alert zijn. Waar je nu omzet scoort, daar zit morgen de klad in en je had gisteren al klaar moeten zijn om een nieuw applicatiegebied te betreden.
Ik maak het binnen FHI dezer dagen aan den lijve mee. De ene ochtend ben je bezig met microfluidica, voor systeembiologie gericht op Life Sciences. In de middag gaat het vervolgens over automatisering en instrumentatie voor de offshore industrie. Diezelfde avond nog even aan de gang met bioprocessen en hoe je die technologisch inricht, bestuurt en monitort. De volgende ochtend praten we over de verduurzaming van gebouwen door nieuwe generaties automatiseringstechnieken. En pas op dat het niet alleen maar over ‘W’ gaat, werktuigbouw. Nee, de E-factor is bepalend en integratie is het toverwoord, zowel in de hard- en software systemen en functies als net zo goed in de waardeketen van verschillende bedrijven die samen ‘enablen’. O ja, de middag van die tweede dag ging het over diagnostiek in de moleculaire biologie, als vervolg op diagnostiek in de pathologie en klinische chemie.
Het duizelt degene die zover doorleest. Wat ik er mee wil zeggen, is dat we met elkaar als technologieleveranciers en de toepassingsketen enorme kansen hebben. Er is genoeg geld te verdienen dezer dagen. Nee, je moet er niet op uit zijn om snel net zo rijk te worden als meneer Carlos Slim, hoe dom kun je zijn, of Christiano Ronaldo. Die mensen houden geen stabiele economie overeind.
Enorme kansen zijn er om business te maken waarin vrijwel iedereen mee kan doen, we problemen kunnen aanpakken, een goede boterham kunnen eten en veel plezier, voldoening en fascinatie kunnen beleven, als we de kansen zien en pakken.
Mooi is het ook om te ervaren dat je helemaal niet bang hoeft te zijn dat je het allemaal niet meer kunt volgen. Iedere keer blijkt weer dat technologieondernemers met een gezonde fascinatie succesvol zijn als ze in een technologieveld duiken waar ze nog niet eerder zijn geweest. De meerkampers op de Olympische Spelen, dat zijn de echte specialisten.
We wisten het natuurlijk allang. Een brede blik geeft visie en maakt je minder kwetsbaar. Neemt natuurlijk niet weg dat we de financiële problemen in de wereld serieus moeten nemen. Als inderdaad blijkt dat wij samen met Zwitserland en de Verenigde Staten de enige drie landen zijn die goed zijn voorbereid op de vergrijzing en de internationale pensioencrisis, dan wil dat nog niet zeggen dat ons niets kan gebeuren. Als Duitsland, na Spanje en Griekenland inderdaad onderuit gaat, als de verschillen verder escaleren, dan kunnen dertiger jaren toestanden ontstaan. We staan heel goed voorgesorteerd, maar voorop lopen in een lemmingenleger heeft alleen zin als je op tijd een andere weg inslaat dan die naar de afgrond leidt.
Pakken die kansen, te beginnen op en rond HET Instrument, maar wel met open ogen. Niet over de top raken. Het momentum gebruiken dat we weer mogen denken en handelen in termen van continuïteit, de beste invulling van het woord ‘duurzaamheid’. Afrekenen met korte termijn piramidegewin. Geen aandelen World on Line, geen aandelen Facebook. Nee, echt enablen, bedienen!