Column & Opinie

Energie, je moet het maar hebben!

(Of: "Hoe zorgen we dat de energie stroomt waar het nodig is?")

Herkent u dat vermoeide gevoel als u aan het eind van een werkdag thuis komt? Misschien bent u zelfs wel te moe om een hap door uw keel te krijgen? Maar wat een verrassing, na een goede maaltijd blijkt u opeens weer energie te bezitten om nog iets op te pakken en de avond een zinvolle besteding te geven.
Dit is een heel natuurlijk proces. Het menselijk lichaam (natuur) neemt energie in een vaste of vloeibare vorm tot zich en zet dit gaandeweg de dag om in de energie die het nodig heeft om te functioneren. Daarbij ziet het lichaam ook nog kans delen van de zo opgewekte energie in het lichaam voor later gebruik op te slaan. Voor als er even energie nodig is maar die niet direct voorhanden is. Voor piekbelastingen zeg maar.

In de loop der eeuwen heeft de mens vele technologische hoogstandjes weten te bereiken. Een daarvan is bijvoorbeeld het temmen van het atoom zodat we deze energie naar wens kunnen benutten. Ook de nieuwste STEG (Stoom en Gas) centrales zijn wonderen van vernuft met zeer hoge rendementen tot wel 80% als ook de afvalwarmte voor verwarming kan worden gebruikt.
Hoe beheersen we nu in essentie deze opgewekte energie? In dit voorbeeld wordt primaire energie (olie/kolen/gas/nucleair) omgezet in elektrische energie. Dit is vergelijkbaar met de het lichaam dat voedsel omzet in energie. Echter, daar waar het lichaam in staat is deze energie niet alleen op te wekken maar ook gedeeltelijk op te slaan voor later gebruik bij piekbelastingen zien we dat wij (in ieder geval in Nederland) alleen maar energie kunnen opwekken. Tijdelijke energie opslag voor piekmomenten is helaas niet beschikbaar.
Dit plaatje wordt allengs complexer door de wens alternatieve energie (wind en zon) bij de energievoorziening in te zetten. U snapt het wel, je wilt de verlichting aan doen en het waait niet….

Gelukkig zijn er ook in Nederland vele slimme ingenieurs die dit allang onderkend hebben, er is inmiddels een scala aan mogelijke oplossingen voorhanden.
Deze variëren van opslag in grote spaarbekkens via ondergrondse opslag van perslucht en ook de inzet van Slimme Elektriciteitsmeters wordt als een belangrijke hulp gezien.
Belangrijk is dat we ons moeten realiseren waar we over praten. Om welke hoeveelheden elektrische energie gaat het? Per inwoner van Nederland verbruiken we dit op dit moment 12,7 GJ per jaar. Dit komt neer op 35 MJ/dag. Kunnen we hierbij ook pieken opvangen?
Laten we eens aannemen dat we voor het opvangen van piekbelastingen 30% van het dagelijks vermogen in opslag zouden moeten hebben, dit wordt dan ongeveer 10MJ.
Om het inzichtelijk te houden kijken naar een autoaccu. Gangbare typen komen op een capaciteit van 100Ah. Deze heeft daarbij dan 4,3 MJ aan energie opgeslagen.
Met 2 van deze accu’s zijn we er dan al bijna!

U ziet, een rekensommetje geeft inzicht, decentrale alternatieven voor massale energie opslag zijn voorhanden.
Iedereen een paar accu’s thuis, een handige converter en een piekbelastingregeling is beschikbaar!
Koppelen we dit aan de wens van de overheid en energiebedrijven om op korte termijn Slimme Meters in te voeren en plotseling begint zich een interessante business case te ontrollen.

Nu nog hiervoor de handen op elkaar krijgen.

Doet u mee?

Jan W. Veltman
Technology- & Business Development
Commint Consultancy