Column & Opinie

Een lichtbron of een middengolfzender

Op 31 oktober j.l. organiseerde de VERON (de Vereniging voor Experimenteel Radio-Onderzoek Nederland) weer haar landelijke dag voor alle zend- en luisteramateurs in Nederland. Deze bijeenkomst is een samenkomst van niet alleen mensen die uit hobby met radio bezig zijn, want wat men op die dag allemaal laat zien, gaat vaak ook vele malen verder dan alleen een stukje hobbyelektronica.

Binnen de vereniging zijn een aantal subclubjes actief die op die dag laten zien waar ze mee bezig zijn. Eén van die clubs is de EMC-EMF commissie die als doel heeft om leden van de VERON bij te staan met het oplossen en voorkomen van elektromagnetische storingen die bij het uitoefenen van deze amateurdienst kunnen optreden. Tevens kan zij adviseren over milieu- en gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden waarmee radioamateurs te maken hebben.
Speciaal voor de 31e oktober had de EMC-EMF commissie als thema “Elektrosmok” gekozen. Op een groot scherm toonde men live wat voor straling er allemaal uit diverse apparaten komt. Zo toonde men o.a. wat de huidige netwerkcommunicatie via het lichtnet aan elektromagnetische straling uitzendt, maar ook wat de hedendaagse lampen aan ellende veroorzaken. Schrikbarend was het naar mijn idee gesteld met de LED-lampen die men had liggen. De omzetter van netspanning naar laagspanning voor de LED blijkt bij menige LED-lamp een dusdanige grote dosis signalen uit te zenden dat radiocommunicatie op sommige frequenties in de buurt van de lamp niet goed mogelijk is. Zo bleek de getoonde LED-lampen ook een behoorlijke middengolfzender te zijn. Ook de spaarlamp met een elektronisch voorschakelapparaat blijkt niet geheel vrij te zijn van straling. Voldoen deze lampen wel aan de CE-normen, is dan onmiddellijk de vraag?
Voor mij was al langer bekend dat het aandeel blindstroom van LED-lampen vaak heel groot is, maar dat ook de hoeveelheid uitgestraalde elektromagnetische energie zo hoog blijkt te zijn, was nieuw. Geen reclame dus en dat is jammer. Vooral omdat op dit moment vanuit meerdere kanten de LED-lamp gepromoot wordt.
Toevallig stond er op 31 oktober ook in de krant dat de problemen met LED-lampen al op diverse manieren zijn aangekaart in Den Haag, maar dat er vanuit de overheid niets gedaan wordt. Men gaat gewoon door met hun campagne voor energiezuinig licht en stapt blijkbaar over alle ellende heen. De gevolgen hiervan kunt u waarschijnlijk zelf wel invullen… De zoveelste gemiste kans. Als hier niet snel iets aan gedaan wordt, zal menigeen geen LED-lampen willen hebben alleen al vanwege de hoeveelheid elektromagnetische straling die ze mogelijk uitzenden.