Column & Opinie

Een goed idee is goud waard!

(of hoe realiseer ik nu dat goud?) Goede ideeën zijn er genoeg. Wie herkent zich er niet in? Midden in de nacht schrik je wakker en je denkt bij jezelf: “Als ik dit probleem nu eens zó aanpak, dan los ik niet alleen mijn eigen probleem op, maar kan ik er misschien zelfs wel geld…

(of hoe realiseer ik nu dat goud?)

Goede ideeën zijn er genoeg. Wie herkent zich er niet in? Midden in de nacht schrik je wakker en je denkt bij jezelf: “Als ik dit probleem nu eens zó aanpak, dan los ik niet alleen mijn eigen probleem op, maar kan ik er misschien zelfs wel geld mee verdienen!”.
We staan hier dan aan het begin van iets moois, een idee dat geld waard is!
Hoe komt het nu dat het maar zo weinigen gegeven is om zulk een idee dan ook succesvol in geld om te zetten?

Hiervoor is naast dit briljante idee nog iets anders nodig: “Inzicht, Doorzicht en Het Licht!”.
Het zijn deze eigenschapen van de mens die de omzetting van een idee in “goud” mogelijk maken.
Ik zal dit verduidelijken, met Inzicht wordt hier bedoeld het zicht hebben op de generieke oplossing die ten grondslag ligt aan het briljante idee.
Doorzicht is het doorzien van de mogelijkheden die de generieke oplossing biedt om deze om te zetten in een product. Het Licht, dit het zicht op hoe de markt(en) die met het product bestormd kunnen en moeten worden.
Want uiteindelijk is dat het waar het om draait, de omzetting van een goed idee in verkochte producten! Helaas dat velen nogal eens struikelen, de weg naar een commercieel succes zit vol valkuilen.

Laten we dit eens nader beschouwen, wellicht is Inzicht de moeilijkste eigenschap van allen, hier moet de uitvinder in spé afstand nemen van zijn “eigen” probleem dat de basis van zijn gouden idee vormt om het generieke element hierin te herkennen. Hiervoor moet hij/zij dan ook vaak afstand nemen van zijn oorspronkelijke probleem en oplossing om zo hierin de generieke kern te herkennen. Het is zó makkelijk om te denken dat het lokale probleem of de inspirerende gedachte die de basis van het goede idee vormden ook voor anderen interessant en van toepassing zijn.

Als via het Inzicht de kern gevonden is komt de volgende stap, het doorzien van de mogelijkheden van deze gevonden kern, het Doorzicht. Dit vereist dan weer de nodige creativiteit en ook afstand van de eigen oorspronkelijke ideeën. Hier moet je als het ware verder vooruit kijken om nieuwe en andere toepassingsmogelijkheden te kunnen zien.

Nu zitten we al dicht bij de laatste stap of fase, Het Licht. Hier betrek je de rest van de wereld bij het gevonden In- en Doorzicht, de markt!
Alleen “de markt” is niet zo eenvoudig te doorzien. Het is “de markt” die dicteert of je jouw idee succesvol kunt maken. Welk deel van deze markt wil nu jouw nieuwe product hebben, en is bereid hiervoor (en het liefst veel) geld te betalen?

Helaas is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden, het hangt niet alleen af van (de kern van) het idee en de toepassingsmogelijkheden, maar ook van de stappen die gezet worden om het product te verkopen (te vermarkten zo u wilt).
Hoe vaak komt het niet voor dat een product tot in details uitontwikkeld wordt, waarna ontdekt wordt dat de markt hier niet op zit te wachten?
Of, wat misschien nog erger is, we verkopen een idee, terwijl we het product niet eens kunnen realiseren, met als gevaar dat een ander er mee aan de haal gaat.
Beide voorbeelden ben ik al eens tegengekomen.

Het is hierom dat deze Licht fase de belangrijkste van de drie is, dit is de test in de wrede buitenwereld, hier wordt succes of falen bepaald.

Maar omdat ook het Licht niet gevonden kan worden zonder In- en Doorzicht zal het duidelijk zijn dat een juiste mix van deze drie, wellicht zelfs iteratief, de sleutel tot succes vormt.

Jan W. Veltman
Business Development
jan.w.veltman@commint.nl