Column & Opinie

Door Rood naar Werk

Wordt Nederland door alle bezuinigingen meer en meer een land waar de techniek regeert? Techniek is immers goedkoper dan mensenhanden en levert daardoor alleen maar geld op. Sterker nog, er zijn systemen die alleen maar met technische middelen zijn op te lossen. De melkkoe trajectcontrole is daar een mooi voorbeeld van. Wat hier een relatief simpele computersysteem voor elkaar weet te krijgen, zullen wij nooit zelf kunnen en zeker niet met dezelfde winstmarge.

De techniek biedt ook nieuwe kansen. Neem bijvoorbeeld het verdwijnen van de subsidies op podiumkunst. Voor velen is dit een verarming, maar elders kunt u lezen dat een compleet orkest ook gerobotiseerd kan worden. Een dergelijk orkest is veel goedkoper en speelt in ieder geval foutloos, maar of het aantrekkelijk is om naar te kijken, mag u zelf gaan ervaren op de beurs MOCON.
Er zijn ook ontwikkelingen die ronduit een achteruitgang betekenen. Neem het sluiten van een aantal grote gevangenissen in Nederland. De minister kondigde onlangs aan dat het veel goedkoper is als we criminelen niet meer opsluiten, maar thuis laten zitten met een elektronisch bewakingsysteem. Op zich heeft hij daar wel gelijk in, maar of het daardoor veiliger wordt op straat en of we daardoor niet te maken krijgen met een verschuiving van de kosten, noemt hij gemakshalve niet. Zelf denk ik dat hij daar ook helemaal niet aan gedacht heeft en dat hij alleen kortzichtig naar de hele problematiek heeft gekeken. Wij als burgers betalen uiteindelijk de kosten voor de inbraakbeveiligingen en de hogere verzekeringspremies, en de gemeente moet de kosten gaan betalen voor de werkvoorziening voor de delinquenten die ten tijde van hun straf werkeloos zijn. Met name dat laatste is natuurlijk het meest twijfelachtige aan het hele idee. Juist nu, in een tijd dat er eigenlijk al te weinig werk is, een gemeente opdracht geven om voor werk te zorgen, zal een kostbare aangelegenheid zijn.
Overigens zit er aan dit plan ook een positieve kant. Bent u namelijk werkeloos, dan is dit natuurlijk de ultieme manier om gemakkelijk aan werk te komen. Rij gewoon door rood, betaal de boete niet, kom niet opdagen bij uw taakstraf en laat u uiteindelijk veroordelen tot elektronisch huisarrest. De gemeente moet u dan een baan aanbieden die u uiteindelijk verder kan helpen. Wedden dat voor velen de weg naar werk zo vele malen sneller verloopt. Wat is immers sneller? Honderden brieven schrijven of de traagheid van de rechterlijke macht.