Column & Opinie

Don Quichot

Vechten tegen windmolens is een bezigheid die we meer en meer zien ontstaan. Was iedereen het er vroeger over eens dat de moderne windturbines de oplossing waren voor onze energietoekomst, tegenwoordig is de strijd ertegen meer regel dan uitzondering. Daarbij wordt met name de kreet horizonvervuiling als belangrijkste argument gebruikt maar ook geluidoverlast hoor je door heel veel mensen als argument gebruiken.

Nu is het waar dat de hedendaagse windturbines wel heel erg groot zijn en van grote afstand duidelijk in het landschap opvallen. Wat dat betreft is er wel iets veranderd in vergelijking met de kleine molentjes die 20 jaar geleden geplaatst werden, maar voor mij maakt het geen verschil. Ik geniet nog altijd volop als ik langs een windmolenpark rij en ze allemaal parmantig op een rij zie staan.
Nu is dat mijn smaak en over smaak valt niet te twisten. Wel over het nut voor onze samenleving. Zijn ze echt zinnig of kost het uiteindelijk alleen maar meer energie dan ze opwekken? Wie hier een goed antwoord op wil hebben, loopt tegen de meest rare stellingen aan. Zo zag ik onlangs op een site van één van de grote energieaanbieders de opmerking dat bij de opwekking van windenergie met windturbines er tot 50% minder CO2 vrij komt dan bij de productie van grijze stroom. Op deze manier gesteld, is dit natuurlijk volkomen onjuist en vertroebelt alleen de beeldvorming. Het zijn met name dit soort foute opmerkingen die maken dat mensen een handvat krijgen om tegen windmolens te zijn en niet in staat zijn om de schoonheid van een windturbine te zien.
Uit een volkomen onverwachte hoek kwam er onlangs een nieuwe Don Quichot naar boven, namelijk de provincie Noord-Holland. Deze provincie is volgens eigen zeggen vol. Zij vinden 300 windmolens wel genoeg. Raar dat Amsterdam daar anders over denkt. Zij willen het aantal verdubbelen door 35 nieuwe te plaatsen. Je vraagt je dan echt af wat vol is?
Als de provincie Noord-Holland zijn zin krijgt, is de kans groot dat ook andere provincies stoppen met het plaatsen van windturbines. Zo komen we nooit aan het gewenste vermogen groene energie, want ook tegen zonnepanelen zullen t.z.t. wel protesten gaan komen. Blijft er maar één ding over om procentueel aan de Energie Prestatie Norm. Een algehele stop op het aantal energiegebruikers.