Column & Opinie Paul Petersen

Over Paul Petersen

Sinds 2000 is Paul werkzaam voor FHI, federatie van technologiebranches.

De combinatie van maatschappelijke uitdagingen met samenwerking in bedrijfsketens en het toepassen van technologie ziet hij als een voortdurende inspiratiebron.

De kracht van standaardisering

Er zijn veel onderwerpen die met standaardisering van technologie te maken hebben. Maar zoals een spreker op het Machinebouw event ooit stelde: ‘standards are not standard'.

Zeer recent is een seminar georganiseerd voor specialisten rond de CE-markering. De standaarden, normen, Europese richtlijnen, Nationale wetgeving en de handhaving dienen de belangen van veiligheid en vrije handel. In de praktijk is er nog zoveel ruimte voor interpretatie, dat er dus ook behoefte is aan neutrale expertise.

Binnen de industriële datacommunicatie worden diverse protocollen gebruikt. Op de fysieke laag van de communicatie wordt Single Pair Ethernet (SPE) geïnitieerd door een grote groep van bedrijven. Met eenduidigheid in die technologie worden nieuwe mogelijkheden voor Industrial Internet of Things en Edge Computing gerealiseerd.

Met een ontwikkeling van standaarden, apparatuur en nieuwe toepassingen met SPE is er ook een behoefte, om het op deze fysieke laag echt generiek geregeld te hebben. De huidige maatschappelijke uitdagingen in duurzaamheid, energietransitie, cyber security en autonome productie hebben een sterke behoefte aan standaardisatie en een geïntegreerde samenwerking in de bedrijfsketens.

U bent welkom tijdens de ‘round table’ op 6 juli 2022 bij FHI, als SPE voor u relevant is.

Er zijn ook initiatieven, die de fysieke laag overstijgen. Tijdens het PPA event wordt het Duitse initiatief van de Open Industry 4.0 Alliance aangehaald. Met user cases laat deze alliantie zien hoe bedrijven met bestaande apparatuur tot geïntegreerde data komen en zodoende het digitaal ecosysteem aan laten sluiten op de maatschappelijke doelen van eindgebruikers in de industrie.

In de bestaande diversiteit is er een zoektocht naar echte standaardisatie.

Ten eerste wenst een gebruiker van tien machines in zijn productie niet ook tien apps te gebruiken, om de lijn te laten functioneren. Ten tweede is er nu echt integratie nodig, om alle uitdagingen aan te gaan. Er zijn meer wensen, met een hoog tempo en op dit moment met nogal wat beperkingen in mensen, middelen en grondstoffen.

Kortom het is nodig en standaardisering is een kracht. In mijn huidige Star Wars hobby wil ik besluiten met: ‘May the Force be with you!’.