Column & Opinie Paul Petersen

Over Paul Petersen

Sinds 2000 is Paul werkzaam voor FHI, federatie van technologiebranches.

De combinatie van maatschappelijke uitdagingen met samenwerking in bedrijfsketens en het toepassen van technologie ziet hij als een voortdurende inspiratiebron.

Daar krijg ik energie van

Dat is een uitspraak die je vaak mensen hoort doen. Als je werkt, dan vinden we het gewoon fijn als we er energie van krijgen. Het klinkt concreet, maar het is natuurlijk ook wollig. In mijn persoonlijke geval krijg ik heel veel energie van mooie reacties van bezoekers aan een event. Als zij de presentaties en de onderlinge contacten gewaardeerd hebben en dat aan ons (als organisatie) laten merken, dan is dat concreet.

Als ik ergens geen energie van krijg, dan is het de energietransitie. Alle plannen, subsidies en politieke discussies lijken nooit echt concreet te worden. Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me dat het natuurlijk niet helemaal waar is. Er gebeuren wel degelijk concrete dingen, maar dat zijn in mijn ogen nog beperkte initiatieven. We zijn zeker van goede wil en maken dat praktisch in veel activiteiten. Om met Bob de Bouwer te spreken: Reduce, Reuse, Recycle.

Mijn frustratie zit dus niet bij de zaken die wel plaatsvinden, maar bij het woud van plannen die vooral zorgen voor het kappen van bossen, om het op papier te krijgen. Ik krijg ook jeuk van populaire uitspraken die gewoon om een nuance vragen. Technici die kennis hebben om die nuance aan te brengen, komen dan vaak over als kritisch, cynisch of doemdenker. Bij deze wil ik dat beeld herstellen (ha ha ha): technici willen problemen oplossen.

Dus als je het politiek gezien kan gebruiken om te zeggen ‘We gaan van het gas af!’ dan is het goed te weten dat er technisch nog wel wat moet gebeuren. Woonwijken, mobiliteit, industriële productie en de energie in het algemeen hebben nog steeds een sterke behoefte aan olie en gas. Als je op waterstof wil rijden, moet er heel wat gebeuren in de wetgeving, handhaving en technische installaties.

Als wij ons allemaal (en dus niet alleen een meisje uit Scandinavië) realiseren, dat wij op een andere manier onze energie mogelijk moeten maken, dan is consistent beleid gewenst. Die plannen hoeven niet zo omvangrijk te zijn. Zet de infrastructuur (een toekomst bestendig energienet) op, maak de financiering zo simpel mogelijk en maak met elkaar een eenduidig systeem, waarin bedrijfsketens hun verantwoordelijkheid kunnen pakken. Gebruik dan ook technici om met experimenten de kansen te nuanceren.