Column & Opinie Paul Petersen

Over Paul Petersen

Sinds 2000 is Paul werkzaam voor FHI, federatie van technologiebranches.

De combinatie van maatschappelijke uitdagingen met samenwerking in bedrijfsketens en het toepassen van technologie ziet hij als een voortdurende inspiratiebron.

Cyber Security

Over dit onderwerp is zoveel te zeggen, dat driehonderd woorden niet genoeg zijn. Er heerst nog steeds een taboe op het onderwerp. Er zijn wel mensen en bedrijven die naar buiten treden, om duidelijk te zeggen wat hun overkomen is, maar tegelijkertijd is dat toch nog zeldzaam. Laat ik dat gewoon als een constatering benoemen.

Op een ouderwetse manier hoor ik ‘eindgebruikers’ zeggen dat hun leveranciers het maar moeten oplossen. Dat past bij de just-in-time-economie, waarin de suboptimale acties tussen leverancier en klant voldoende zouden moeten zijn. Ik denk dat we met die aanpak de laatste tijd op meerdere fronten constateren dat dat niet meer voldoende is.
Een hack of een datalek heeft diverse aanleidingen. Theoretisch kan volgens mij iedereen vaststellen, dat zwaktes in een technisch systeem kunnen ontstaan door chips, telecominfrastructuur, wachtwoorden, malware, spyware, eigen personeel, leveranciers, connecties naar en de basis van een netwerk zelf. Dan vergeet ik vast nog allerlei andere zwaktes.
De high-tech wereld brengt ons tegelijkertijd heel veel. Netwerken, digitalisering en ‘slimme’ systemen leveren connectiviteit, snelheid, efficiency en effectiviteit. Bij kaarslicht is er niet veel elektromagnetische storing en als we teruggaan naar de middeleeuwen is er niet veel ellende met cyber attacks te verwachten.
Hoe kunnen we de voordelen van deze tijd benutten en versterken, zonder de toenemende ondermijning van technische mogelijkheden te moeten bevechten? Het is cyber security (we noemen het veiligheid) en alleen de bedrijven die echt sterk zijn gehackt, zien het belang van een verzekering voor die veiligheid. Men ziet dan ook de behoefte aan openheid.
Dat is de richting die ik zeer herken bij groepen mensen: elkaar helpen in nood. Die solidaire cultuur zou misschien structureel in de technische en sociale netwerken verenigd kunnen worden. Over grenzen heen naar integrale oplossingen kijken is dan het devies.