Column & Opinie Paul Petersen

Over Paul Petersen

Sinds 2000 is Paul werkzaam voor FHI, federatie van technologiebranches.

De combinatie van maatschappelijke uitdagingen met samenwerking in bedrijfsketens en het toepassen van technologie ziet hij als een voortdurende inspiratiebron.

Circulair

Overlegorganen, politieke agendapunten en beleidsdocumenten rond circulariteit zijn in de laatste twee decennia exponentieel gegroeid. In een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2016 lees ik, dat circulariteit verbeterd wordt door drie basisstrategieën.

  1. Nuttig toepassen van materialen.
  2. Levensduur verlengen van producten en onderdelen.
  3. Producten slimmer gebruiken en maken.

Als u het rapport door zou bladeren, is het duidelijk waarom de realisatie zo lastig is. Bedrijfsketens zijn enorm complex, er zijn sterke innovaties in technologie gewenst en er is een socio-institutionele verandering nodig. Wat mij betreft een moeilijk woord voor ‘geaccepteerd door de samenleving’. Het komt dus terug op een goede combinatie van technologie, mensen en deskundigheid.

De huidige voorbeelden van innovaties voor minder energieverbruik zitten in LED-technologie, energiezuinige motoren, warmtepompen en predictive maintenance. Je hebt geen vakbeurs energie nodig, om te weten dat er al heel veel geïnnoveerd kan worden in ontwerpen, productie en verbruik van goederen.

De politieke realiteit is dat het klimaatakkoord op basis van klimaattafels tot stand is gekomen en dat politieke partijen daarna willen scoren. Ik vraag me af of dat voor een socio-institutionele verandering heeft gezorgd.

De techneut in mij wil graag los staan van de discussies. Hoe kunnen energie producerende bedrijven structureel meer gebruik gaan maken van duurzame bronnen? Hoe kunnen mensen minder energie gebruiken? Hoe maken we producten die minder belastend zijn (in productie, verbruik en hergebruik)? De bedrijfskundige in mij ziet kansen en verdienmodellen. De techneut weet dat het te realiseren is.

Jan Terlouw heeft voor de leden van de Machevo & Bulk vereniging de concrete stappen voor de nabije toekomst verwoord. Het is overduidelijk dat er een stap gezet moet worden en daar moeten wij als maatschappij voor betalen. Als we door die investering heen zijn, worden de vernieuwingen een commodity en komen we in een reguliere economie terecht. De cirkel is rond.