Column & Opinie

Beloftes

Op het moment dat ik dit schrijf, staat de politiek klaar voor de verkiezingen en uit het eerste Tv-debat valt op te maken dat alle partijen van plan zijn om alleen maar goede beslissingen voor onze samenleving te nemen. Uiteraard is dit allemaal verkiezingspraat en weten we best dat veel van al die mooie beloftes leeg zijn. De politiek is wat dat betreft in feite de enige bedrijfstak die lucht kan en mag verkopen zonder dat ze daarop afgerekend wordt. Het bedrijfsleven zou zoiets niet moeten proberen.

Goed, veel van de oude, grote partijen zoals het CDA en PVDA zijn ondertussen zover teruggezakt dat ze bijna op het niveau van splinterpartij zijn aangeland, maar daar hebben ze wel jaren over gedaan. Ik weet niet anders dan dat deze, ooit eens grote reuzen, in meer of mindere mate alleen maar bezig zijn met kiezersbedrog en veel van hun beloften niet na weten te komen en daar nu na vele jaren eindelijk op worden op afgerekend.
Opvallend in dit alles was de uitspraak van Mark Rutte dat iedereen die werkt € 1000 krijgt. Dit is natuurlijk alleen maar een lokkertje, want iedereen kan met zijn boerenverstand wel nagaan dat dit niet kan. Als we al miljarden te kort komen, dan kun je wel de ene groep een voordeeltje geven, maar dat gaat dan ten koste van een andere groep. Wie betaalt de rekening is de uiteindelijke vraag. De ouderen, de zieken, dat alles vertelt hij er niet bij. Krijgt iemand die werkt die € 1000 maar ziet dat daardoor zijn ouders die hulpbehoevend zijn, geen zorg meer krijgen? In dat geval weet ik niet of ik dat cadeautje wel zou willen hebben, want dat houdt immers in dat ik meer aan mantelzorg zou moeten doen. Handig, maar niet heus als de zorgbehoevenden aan de andere kant van het land wonen. Ben je dat geld alleen al kwijt aan reiskosten.
Tja, we zullen moeten afwachten wat er gebeurt. Zal het goed zijn of valt het tegen? Eén ding weet ik zeker. Rijk zullen we er niet van worden.