Column & Opinie Kees Groeneveld

Over Kees Groeneveld

Onafhankelijk expert technologie, marketing en maatschappij.

1956, Back to the Future

Het is een jaartal dat je op het eerste gezicht niets zegt. Pas als je er goed naar kijkt zie je van alles. Veel gebeurtenissen die in 1956 plaatsvonden hebben hun volle betekenis pas veel later gekregen.

Het was het jaar dat Martin Luther King besloot zich te gaan inzetten voor de rechten van de zwarte Amerikaanse bevolking. Het was het jaar dat Fidel Castro de oversteek maakte van Mexico naar Cuba. De landen van Noord Afrika, Algerije en Marokko, kwamen in opstand tegen hun koloniale bezetter Frankrijk. Hongarije en Polen werden met hun verzet tegen de Sovjet Unie voorlopers van de val van het communisme. De Suez crisis in het Midden Oosten, het begin van het verzet tegen de apartheid in Zuid Afrika.

Het boek van de Engelse historicus Simon Hall, dat begin 2016 verscheen, zet een hele reeks gebeurtenissen op een rij. Het maakt duidelijk dat er toen van alles aan de hand was, veel meer dan onze generatie altijd heeft gedacht en met een impact die nog steeds nadreunt.

O ja, nog iets, in 1956 werd FHI opgericht! Een aantal bedrijven startte een beurs en richtte daarvoor een coöperatieve vereniging op, Het Instrument. Inderdaad, onze federatie van technologiebranches bestaat dit jaar zestig jaar. De echte technologieontwikkeling is begonnen rond 1900, met al die uitvindingen, de stoommachine, de verbrandingsmotor, de film, telegraaf en telefoon, radio, de tank, chemische oorlogvoering…. Twee gruwelijke oorlogen werden mogelijk. De technologie werd aan alle kanten misbruikt.

Het jaar 1956 blijkt het jaar te zijn van het ontwaken van een heel nieuw elan. Het modernisme in de architectuur en het abstract impressionisme in de kunst. Het begin van de rock & roll, de film Rock Around the Clock, Fats Domino en Elvis Presley. Het Nederlands elftal dat wereldkampioen West Duitsland verslaat in Düsseldorf. Op de RDM scheepswerf wordt de kiel gelegd van het luxe passagiersschip de ss Rotterdam. Alles dus al veel eerder dan 1968, waarvan we dachten het jaar te zijn van de nieuwe tijd.

Na die twee verschrikkelijke oorlogen nam de wereld elf jaren om tot zichzelf te komen. Veel oude structuren dachten hun oude gewoontes weer te kunnen oppakken, vooral het kolonialisme. Dat er een coöperatieve vereniging van bedrijven ontstond was op zich misschien niet zo heel revolutionair. Het was bijzonder dat het een club werd van marketing georiënteerde mensen, uit bedrijven van over heel de wereld, Nederlandse vestigingen van Amerikanen en Japanners , Hollanders, Duitsers, Britten en Fransen. Ook nog eens producenten en handelsbedrijven samen, productleveranciers en dienstverleners, gezamenlijk projectmatig opererend vanuit een positieve boodschap: marktontwikkeling. Dat was echt nieuw en tegendraads, in een maatschappij waarin iedereen gewend was zich te organiseren als ‘belangengroep’, om je teweer te stellen ‘tegenover’. Werkgevers tegenover werknemers, liberalen tegenover socialisten, de boerenpartij tegenover het ‘landbouwschap’, de hippies tegenover de vetkuiven, de Puchjes tegenover de Zündapps.

Nog steeds is FHI een beetje een atypische brancheorganisatie. In veel opzichten heeft het model van de vereniging school gemaakt, maar met 800 ondernemers op basis van een echte ‘club’cultuur, in een vereniging, met betrokkenheid van de individuele leden, heel bedrijfsmatig al zolang succesvol opereren, dat is toch bijzonder. Bedrijfsmatig, uitgezonderd een winstdoelstelling, gericht op continuïteit, te bereiken via voortdurende vernieuwing. Het was een visionair jaar, 1956.

Logisch dat de FHI leden begin april met elkaar feest gaan vieren op de ss Rotterdam.