oscilloscopen
3 april 2014

Zes in één multiscoop

Geïntegreerde oscilloscoop met spectrumanalyzer

De oscilloscoop is waarschijnlijk het meetinstrument dat het laatste decennia de meeste veranderingen heeft ondergaan. Elk jaar zien we dat dit apparaat weer meer kan, een groter frequentiebereik heeft, sneller is en vooral meer functionaliteit in zich herbergt. Tektronix heeft onlangs weer laten zien dat zij volop meegaan in deze stroom van veranderingen. Zij hebben een oscilloscoop op de markt gebracht die je eerder een multiscoop kunt noemen.

Analoge signalen als functie van de tijd op een beeldscherm weergeven is nog altijd de basis van een oscilloscoop, maar sinds de introductie van de digitale oscilloscoop zijn daar vele functies bij gekomen. Als eerste waren dat rekenkundige functies en de logic analyzer en met de komst van snelle processoren en grote hoeveelheden geheugen ook functies zoals signaalrecording en protocolanalyse. Snelle processoren maken het ook mogelijk om ingewikkelder rekenkundige bewerkingen op het ingangssignaal uit te voeren waaronder FFT om zo ook het spectrum van het ingangssignaal weer te kunnen geven.
Het uitgebreide geheugen biedt ook de mogelijkheid om het gemeten signaal te reproduceren zodat er een arbitrary-functiegenerator ontstaat die weer ingezet kan worden bij de diverse meettaken van de oscilloscoop. Zo langzamerhand is de oscilloscoop een multimeter aan het worden die voor vele doeleinden inzetbaar is. Dit gaat zeker op voor de nieuwe serie oscilloscopen van Tektronix. Hierin treffen we zelfs een echte spectrumanalyzer aan die onafhankelijk van de oscilloscoop gebruikt kan worden.

De meettaken
Ondanks dat de wereld steeds meer digitaler wordt, blijft het meten van de analoge waarde van signalen meer dan belangrijk. Daarbij zien we dat het niet alleen gaat om de spanning of stroom. Dit maakt dat de oscilloscoop nog altijd naast de multimeter het meetinstrument is dat het meest gebruikt wordt. Daarbij zijn alle functies die we tegenwoordig op een oscilloscoop vinden uiterst handig. Menig project bevat immers niet alleen analoge delen, maar ook digitale en hoogfrequente schakelingen. De oscilloscoop moet hier allemaal mee overweg kunnen. Tegelijkertijd op het scherm naast golfvormen ook meetwaarden, spectrums en trends kunnen weergeven, is dan ook iets dat we meer en meer zien bij de hedendaagse oscilloscopen. Een golfvorm op zich zegt immers al een heleboel, maar het plaatje wordt nog completer als tegelijkertijd ook bijvoorbeeld het spectrum weergegeven wordt.

Voor het complete artikel klik hier

Voor meer informatie over Tektronix klik hier
Voor een aantal filmpjes en informatie over de MDO3000 klik hier
Voor de datasheet van de MDO3000B klik hier

Meer nieuws van CNRood BV
Meer nieuws over oscilloscopen
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten