digitale multimeters
6 december 2012

Wireless meetinstrumenten

Fluke CNX draadloze multimeters

Meetinstrumenten draadloos met elkaar verbinden om zo sneller te kunnen meten en daarmee sneller problemen op te kunnen lossen, dat is waar het om gaat bij de CNX wireless meetinstrumenten van Fluke. Met het CNX-team zijn gelijktijdig meerdere stroom-, spanning- en temperatuurmetingen op afstand uit te voeren waarbij de resultaten zelfs registreerbaar zijn.

Bij het uitvoeren van metingen met een multimeter komt men vaak handen te kort. Het instrument moet vastgehouden worden, de meetpennen moeten op de juiste plekken een verbinding maken en soms moet er ook nog iets aan het meetobject bediend worden voor het verkrijgen van de gewenste meetresultaten. Nu is dat laatste vaak het lastigste. Zeker als er tussen de bediening van bijvoorbeeld een machine en de aansluitingen van de motor een grote afstand is, dan zijn de metingen niet door één man uit te voeren. Daaraan komt nu een einde, want Fluke heeft een meetsysteem op de markt gebracht waarbij draadloos meetresultaten verstuurd worden naar een basisinstrument dat op maximaal 20 meter van de meetplek af mag staan.

Het CNX team
Het draadloze meetsysteem bestaat uit de basismultimeter CNX 3000. Dit is een vrij normaal ogende multimeter die voor de standaardmetingen stroom, spanning, weerstand, capaciteit en frequentie is te gebruiken. Zoals op de foto in figuur 1 te zien is, gaat het om een autoranging multimeter wat al grote voordelen heeft voor het gebruiksgemak.
Ten opzichte van een normale multimeter heeft de CNX 3000 aan de rechterkant een grote blauwe knop voor het inschakelen van het draadloos meetsysteem en is het display groter zodat er plaats is voor drie andere meetwaarden naast dat van de meter zelf (in figuur 1 de drie waarden onder de waarde van 460,3 V). De wireless multimeter kan namelijk de meetwaarde van de meter zelf weergeven, plus de meetwaarden van maximaal 3 wireless modules die tot op een afstand van 20 meter van de meter zelf geplaatst mogen worden. Binnen het systeem kan zelfs een laptop opgenomen worden zodat tien meetwaarden tegelijk bekeken kunnen worden. Daarbij kunnen tot 65.000 sets min/max/avg-meetwaarden gedurende afzonderlijke tot meervoudige logsessies vastgelegd worden. Door al deze mogelijkheden zal deze aanpasbare set instrumenten uw manier van werken drastisch veranderen.

Voor het complete artikel klik hier

Voor meer informatie over de CNX 3000 en de bijpassende meetmodules klik hier
Voor meer informatie over de ScopeMeters klik hier

Meer nieuws van Fluke Nederland B.V.
Meer nieuws over digitale multimeters
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten