Achtergrond
9 juni 2011

Vermogenselektronica Event 2011

In 22 lezingen efficiënter naar de toekomst

Dinsdag 21 juni a.s. organiseert FHI wederom het gratis seminar Vermogenselektronica. Dit jaar zal dat zijn op het terrein van Kema in Arnhem. Hiervoor is gekozen omdat Kema immers binnen de elektrotechniek een belangrijke rol speelt. Binnen dit vakgebied wordt vermogenselektronica steeds belangrijker, vandaar ook dat dit congres voor menigeen de gelegenheid zal zijn om in één dag weer compleet bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken en dat wat ons te wachten staat in de toekomst. Vermogenselektronica Event 2011 is dan ook een evenement dat u niet mag missen.

Het Vermogenselektronica Event van dit jaar heeft als thema ‘Efficiënter naar de toekomst’. Het doel is de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis te tonen op de verschillende gebieden waarbij vermogenselektronica een rol speelt. Vermogenselektronica is namelijk de pijler waar een groene duurzame toekomst op rust. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan energieopwekking en smard grids. Naast de vele lezingen is het tevens een dag om met vakgenoten visies, ervaringen en kennis uit te wisselen en dus actief deel te nemen en niet alleen te luisteren naar de diverse lezingen of het bekijken van de kennismarkt die door diverse firma’s ingericht wordt.

Wat mag u verwachten
De prestatie en acceptatie van elektrisch transport, alternatieve energiebronnen en slimme energienetten (Smart Grids) zijn allen afhankelijk van goede vermogenselektronica. De sprekers van onder andere Nedap, Philips, Strukton Rail en TU Delft benadrukken tijdens hun lezing deze cruciale rol. Het Nederlandse CASPOC laat tijdens hun lezing zien hoe met behulp van simulatiemodellen het optimale rendement van bijvoorbeeld photovoltaische- en windenergiesystemen bereikt kan worden (zie figuur 1). Om het maximale vermogen uit wind te halen, wordt het toerental van de wind turbine dusdanig geregeld, dat er een aerodynamisch optimum ontstaat. CASPOC laat zien hoe u met behulp van simulatiesoftware modellen kunt maken voor elektrische machines en windenergie. Tevens zijn er nieuwe modellen toegevoegd voor vermogensomzetters voor het leveren van energie aan één-fase of drie-fase netten, waarmee snel een simulatie van een compleet windenergie systeem opgebouwd kan worden.
De diversiteit wordt getoond door vier keynote speakers en drie parallelle sessies met specifieke, technologische presentaties. In de parallelle presentaties wordt u meegenomen in de drie hoofdonderwerpen. Er worden zowel op het gebied van componenten en ontwikkeling als test- & meetapparatuur presentaties verzorgd. De kennismarkt is de hele dag toegankelijk.
Het Vermogenselektronica Event 2011 biedt de bezoeker de laatste ontwikkelingen op het gebied van Vermogenselektronica en de contacten in de Benelux om toepassingen en kennis te verbeteren.

Vermogenselektronica Event 2011
Dinsdag 21 juni 2011, 9.00 – 17.30 uur
Congrescentrum Elektrum
Klingelbeekseweg 45
6812 DE Arnhem
www.elektrum.nl

Voor gratis aanmelden www.fhi.nl/vermogenselektronica

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches