Elektronica
14 februari 2012

Verificatietesten na productie

Voor iedereen toegankelijk

Fabricagefouten kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door het productieproces zo goed mogelijk in te richten, maar hoe goed je het proces ook onder de knie hebt, fouten zullen er altijd optreden. De beste manier om deze fouten te vinden, is door middel van een zogenaamde in-circuit test (ICT). Met deze manier van testen worden alle sluitingen, slechte soldeerverbindingen, componentenwaardes en hun werking gecontroleerd en wordt bij een fout duidelijk aangegeven waar deze fout zich bevindt.

Na het produceren van een printplaat is het wenselijk dat de printplaat getest wordt om te kijken of er geen fabricagefouten in zitten. Afhankelijk van de toegankelijkheid van alle componenten op de printplaat, kan de foutdekking oplopen tot zo’n 93…95% van alle fouten. In het geval de toegankelijkheid niet voldoende is, kan met behulp van AOI (Automatische Optische Inspectie), AXI (Automatische Xray Inspectie) en technieken als boundary scan in veel gevallen dit percentage zelfs nog verhoogd worden.
Om de volledige goede werking van een printplaat te kunnen garanderen, wordt deze ook functioneel getest, eventueel in combinatie met de eerder genoemde testen om de testdekking nog verder te vergroten of eventueel uitsluitend als eindcontrole. Dit alles vraagt echter om een uitgebreid testsysteem.
Voor heel veel toepassingen zijn investeringen in dit soort testsystemen niet meer te verantwoorden en is er vaak voor het testen maar een beperkt budget beschikbaar. Zijn de te produceren aantallen erg groot, het ontwerp erg duur of worden de printen gebruikt in apparaten waarbij de betrouwbaarheid van groot belang is, dan is deze investering vaak wel te verantwoorden maar in heel veel andere gevallen is dat niet zo.

Betaalbaar testplatform
Vaak is het voor een simpele test voldoende om de voedingsspanningen en belastingen te kunnen schakelen en het meten van weerstanden, capaciteiten, diodes, stromen, spanningen, frequenties en temperaturen. Hierbij is natuurlijk wel een functionele testopstelling noodzakelijk die complexe meetinstrumentatie en switches bevat plus een testfixture om de print te contacteren. Daarnaast is een interface tussen de instrumentatie en de testfixture noodzakelijk en niet te vergeten vaak een licentie voor testontwikkelsoftware. Als je dan dit alles bij elkaar optelt zit je al snel aan een heel dure oplossing.
Speciaal voor deze gevallen heeft de firma 6TL Engineering een zogenaamde SmartFixture ontwikkeld. Deze SmartFixture is een betaalbare, vrijstaande, betrouwbare oplossing met alle bovengenoemde functionaliteit. Iedere Smartfixture bestaat uit een 6TLMG-02 Fixturekit of ieder ander fabricaat mechanische fixture, een YAVPack functionele testunit, bedieningspaneel en software die standaard MS-Excel templates gebruikt om de automatische teststappen te configureren (zie figuur 1).

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van Romex B.V.
Meer nieuws over Elektronica
Meer nieuws over ontwikkeling en productie en PCB's