Achtergrond
11 oktober 2011

Veiligheid en besturing via Ethernet

Twee strikt gescheiden systemen via één kabel

Afval scheiden kan natuurlijk met de hand gedaan worden, maar slim is dit niet. Vooral als het afval afkomstig is van bedrijven die auto’s shredderen en dus heel erg klein is. In dat geval moeten grote schud-, tril- en zeefmachines ingezet worden om ferro, non-ferro, kunststof, rubber en natuurlijke vezels uit elkaar te halen. Als de afvalstroom groot is, dan zijn deze machines ook groot en moet er goed nagedacht zijn over veilige werkomstandigheiden. Daarnaast produceren ze zeer veel herrie en stof. Al met al dus een machinepark waarvoor een goed veiligheidssysteem dan ook absoluut noodzakelijk is.

Al jaren worden er auto’s gerecycled. Eerst alleen voor de waardevolle onderdelen en het oude ijzer, maar ondertussen is deze bedrijfstak al zover dat nu 85% van de complete auto weer hergebruikt wordt. Dit percentage is echter nog niet hoog genoeg. De overheid streeft naar 95% en daarom is er in Tiel een complete fabriek gebouwd die uit het restant van de commerciële shredderbedrijven nog heel veel waardevolle grondstoffen moet gaan halen. Deze fabriek wordt bekostigd uit de verwijderingsbijdrage en hoeft daardoor geen winst te maken. Het enige doel is het verhogen van het percentage naar het streefgetal. De eigenaar van deze PST-fabriek (Post Shreddertechniek), die binnenkort geheel operationeel moet zijn, is ARN (Auto Recycling Nederland). Tot nu toe waren zij vooral bekend om het innen van de verwijderingsbijdrage, maar binnenkort zijn ze zelf ook actief om de afvalstroom van onze afgedankte auto’s te verkleinen. ARN heeft Topec gecontracteerd om de proceslijn te ontwerpen en te bouwen.

Zwaar geschud
De grondstof voor de fabriek van ARN is het afval van de diverse shredders die in Nederland staan. Dit zogenoemde shredderafval werd tot nu toe verbrand of gestort . Het gaat hierbij om een mengsel, zeer kleine brokstukjes, van diverse materialen die in een auto te vinden zijn en die commercieel niet gemakkelijk te scheiden zijn (zie figuur 1). Omdat het aantal auto’s dat per dag gesloopt wordt behoorlijk groot is, is ook de afvalstroom die in Tiel verwerkt gaat worden groot. De enorme hal van ARN staat dan ook compleet vol met zeer grote, zware machines die geheel automatisch de stroom afval verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Om de complete fabriek goed te laten werken, is er natuurlijk een uitgebreid besturingsysteem aanwezig en een SCADA-systeem om in de controlekamer het totale proces te kunnen volgen. Daarnaast is er voor de veiligheid uiteraard ook een systeem aanwezig dat de complete fabriek stil kan zetten op het moment dat er een onveilige situatie optreedt of er door een medewerker op een noodstopknop gedrukt wordt.
Tegenwoordig kunnen zowel de machinebesturing en de veiligheidsvoorzienig door één en dezelfde controller uitgevoerd worden. ARN heeft er echter voor gekozen om beide functies door een aparte besturing te laten regelen. Voor de machinebesturing heeft men gekozen voor Siemens PLC’s en voor de machinebeveiliging voor het PSS 4000 platform van Pilz. Opvallend is dat de systemen van Siemens en Pilz in feite beide voor alle doeleinden ingezet kunnen worden. Toch heeft men gekozen om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de standaardbesturing en de veiligheidsbesturing.

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van Pilz